Luontoturistit tuovat reputtain rahaa
ilma
Kansallispuistoissa retkeilevien repputuristien tiedetään tuovan runsaasti rahaa, mutta luontoturismin aluetaloudellisista vaikutuksista ei ole vieläkään kattavia, valtakunnallisia lukuja.

Metsähallituksen luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo kertoo, että rahavirtojen selvittelyyn sijoitetaan voimavaroja lisää, sillä kalliiden investointipäätösten perustaksi kaivataan yhä tarkempia lukuja.

"Yritämme löytää luotettavia ja nopeita keinoja saada tietoja", Anneli Leivo sanoi.

Kansallispuistojen talousvaikutuksia ei ole kuitenkaan Leivon mukaan mahdollisuutta ryhtyä tutkimaan omana projektina. Taloustietoja kerätään tarkemmin puistojen kävijätutkimusten yhteydessä. Haastattelutietojen luotettavuutta varmistetaan ristiin tarkastelulla eli tekemällä vertailevia selvityksiä kansallispuistoissa toimivien yritysten luvuista.

Juuri valmistuneen Syötteen kävijätutkimuksen mukaan turistit ovat puistokunnalle arvokas joukko, joka jättää vuosittain rahaa useita miljoonia euroja.