Maa- ja metsätalousministeriö myönsi torstaina kaksi suden kaatolupaa Pohjois-Savoon. Luvat mahdollistavat Kaavin kunnassa pihapiirissä säännöllisesti liikkuvien susien tappamisen.

Jos ministeriö noudattaa yhtenäistä linjaa koko maassa on kaatolupia odotettavissa myös Etelä-Karjalaan. Kymen riistahoitopiirin alueelle on haettu viittä kaatolupaa.

Sudet ovat liikkuneet viime aikoina erityisen ahkerasti asutuksen läheisyydessä Etelä-Karjalassa. Susihavaintoja on tehty Lemillä, Ylämaalla, Lappeenrannassa ja Joutsenossa.

- Oletamme, että ministeriö myöntää kaikki pyydetyt viisi kaatolupaa. Jostain syystä sudet ovat oppineet tulemaan aivan ihmisasutusten läheisyyteen.

- Lumettomuus helpottaa susien liikkumista ja niiden kulkumatkat ovat pitempiä. Lisäksi hirvet pääsevät säiden takia susia helpommin karkuun, sanoo Kymen riistanhoitopiirin riistapäällikkö Erkki Kiukas.

Ministeriö on pyytänyt lausunnot kaatoluvista Kymen Riistanhoitopiiriltä sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Päätöstä odotellaan lähiaikoina, mahdollisesti jo ensi viikolla.

SUOMESSA ON arviolta 200 - 250 sutta. Valtaosa susista asuu Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Susi on rauhoitettu eläin ja Suomi on saanut huomautuksia EU:n komissiolta liiallisista kaatolupien myöntämisistä. Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (kesk.) on arvostellut voimakkaasti EU:n linjauksia.

Ylimääräisiä kaatolupia myönnetään tilanteissa, joissa sudet tunkeutuvat toistuvasti lähelle ihmisasutusta, ovat sairaita, kesyyntyneitä tai ovat oppineet piharavinnon saannin.

Kaavin kaatolupia ministeriö perusteli sillä, että kunnan alueella on liikkunut ihmisasutuksen läheisyydessä toistuvasti susia loka- ja joulukuun välisenä aikana.