Satelliittiseuranta paljasti pitkään etsityn välietapin Pohjolan kiljuhanhien muuttoreitillä

Pohjolan äärimmäisten uhanalaisten kiljuhanhien pitkään tuntemattomana säilynyt kevätlevähdysalue on paikallistettu Nemunas-joen suistosta Liettuan rannikolta. Nyt kevätmuuton aikana paljastuneiden, aiemmin tutkijoille tuntemattomien levähdysalueiden paikantaminen on välttämätön askel pitkäjänteisessä suojelutyössä, joka tähtää Pohjolan uhanalaisimman pesivän lintulajin uhkien ehkäisemiseen.

Lue koko tiedote:
http://www.wwf.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedotteet_2007/satelliittiseuranta_paljasti_pitkaan.html