Tiedote ja kutsu tiedotusvälineille 11.1.2007

Tiedotustilaisuus 26.1:
WWF:n energiamalli antaa Suomelle kustannustehokkaan vastauksen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteisiin

WWF julkaisee perjantaina 26.1. klo 10.00 Virtaa tulevaisuuteen -energiamallinsa. Malli osoittaa, että Suomi voi vastata EU:n komission asettamiin energia- ja päästövähennystarpeisiin uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuutta parantavilla toimilla. Toisin kuin monet muut skenaariot se esittelee myös konkreettisia keinoja, miten tämä tehdään kilpailukykyisin kustannuksin. Virtaa tulevaisuuteen -hankkeen ohjausryhmässä on ollut edustajia muun muassa Teknillisestä korkeakoulusta, Energiateollisuus ry:stä ja yrityksistä.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita Virtaa tulevaisuuteen -energiamallin julkistamiseen
perjantaina 26.1. klo 10.00
WWF:n toimistolle, Lintulahdenkatu 10, 8. krs., Helsinki.
Virtaa tulevaisuuteen -mallin esittelevät professori Peter Lund Teknillisestä korkeakoulusta ja WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen.
(Ks. seminaari sidosryhmille ja päättäjille alla.)

Virtaa tulevaisuuteen -malli osoittaa, että Suomessa vuonna 2020 tarvittava lisäenergia voidaan reilusti tyydyttää kilpailukykyisin kustannuksin energiatehokkuudella ja kotimaisella uusiutuvalla energialla niin, että näin katetaan sekä lisätarve että korvataan vanhaa poistuvaa kapasiteettia. Samalla Suomi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli EU-komission asettamien tavoitteiden.

Virtaa tulevaisuuteen -mallissa esitellään myös konkreettisia ohjauskeinoja, joilla uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden potentiaali saadaan kustannustehokkaasti hyödynnettyä. Esitellyillä ohjauskeinoilla on myös myönteisiä kerrannaisvaikutuksia työllisyyteen, vientiin, Suomen kilpailukykyyn ja innovatiivisuuteen. Ohjauskeinojen esittelyssä vastataan kysymyksiin: Mikä "pullonkaula" estää uusiutuvan energian/energiatehokkuuden hyödyntämisen? Millä toimenpiteillä "pullonkaula" avataan? Kuka sen avaa, ja mitä se maksaa? Ketkä ovat hyötyjät ja ketkä kärsijät?

"WWF paheksuu sitä, että ydinvoimaa rummutetaan ainoana vaihtoehtona Suomen energiahuollon turvaamisessa ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. WWF:n malli on kustannustehokas ja realistinen vaihtoehto näille ehdotuksille. Se auttaa täyttämään energiantarpeen ja vähentämään päästöjä reilusti yli EU:n tavoitteiden. Pääpaino ohjauskeinoissamme ei ole rankaisuissa ja lisämaksuissa, vaan markkinavetoisissa, uuteen teknologiaan kannustavissa keinoissa", WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo.

WWF:n Virtaa tulevaisuuteen -energiamallissa on otettu huomioon laajalti eri sidosryhmien näkemykset. Valmistelussa WWF on kuullut suurta joukkoa asiantuntijoita ja päättäjiä. Hankkeen ohjaustyöryhmään on kuulunut asiantuntijoita muun muassa tiedeyhteisöstä, Energiateollisuus ry:stä ja yrityksistä. Hankkeeseen on liittynyt haastatteluja ja työpajoja.

Virtaa tulevaisuuteen -seminaari sidosryhmille, päättäjille ja asiantuntijoille pidetään keskiviikkona 14.2. yhdessä eduskunnan talousvaliokunnan kanssa eduskunnan uuden puolen auditoriossa klo 9-12.15.

Lisätietoja:

WWF Suomi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, paivi.rosqvist@wwf.fi, gsm 0400 425 666.
Katso myös: http://www.wwf.fi/virtaa_tulevaisuuteen