Aiemmin blogissa uutisoitu valtamerillä tapahtuva pohjatroolauskielto on lopullisesti epäonnistumassa.
Erityisesti Islanti haluaa kiivaasti jatkaa pohjatroolausta. Myöskään Venäjä, Kiina ja Etelä-Korea eivät halua lopettaa toimintaa.


Britannia, Norja, Australia, Yhdysvallat ja Uusi-Seelanti vaativat pohjatroolauksen lopettamista. Koska neuvotteluissa ei ole saavutettu edistystä, asiaa ei tuotane YK:n yleiskokouksen käsittelyyn ensi kuussa. Muut pohjatroolausta harrastavat maat ovat Espanja ja Viro.

Luonnonsuojelujärjestöt ja tuhannet meritutkijat ovat vedonneet pohjatroolausta harjoittaviin maihin toiminnan lopettamiseksi.

Tutkimusten mukaan valtaisiin merenpohjaa laahaviin verkkoihin tarttuu kaikkea mahdollista, niin pyydetyksi tarkoitettua kalaa kuin esim. rauhoitettuja lajeja. Merenpohja rikkoutuu, vesi samenee ja korallimuodostelmat tuhoutuvat verkkojen ja niitä kuljettavien pyörätelineiden alla.

Erityisesti hitaasti uusiutuvat kalakannat vaarassa

Pohjatroolaus haittaa erityisesti hitaasti uusiutuvia kalakantoja, jotka ovat herkkiä ylikalastuksen vaikutuksille. Marraskuun alussa tuli julki laaja tutkimus, jonka mukaan valtamerten kalakannat romahtavat vuosisadan puoliväliin mennessä, mikäli ryöstökalastusta ei saada kuriin.

Neuvottelujen ainoa tulos on, että maat pyytävät kalastusta hallinnoivia
järjestöjä etsimään keinoja pohjatroolauksen haittojen vähentämiseksi. Nämä järjestöt hallinnoivat kuitenkin vain neljännestä maailman valtameristä.

Neuvotteluihin osallistunut Greenpeace-järjestön edustaja Karen Sack totesikin, että neuvottelutuloksessa on reikiä enemmän kuin kalastajan nutussa.