Tiedote 25.6.2007 (Julkaistu) | Ympäristöministeriö
 
 

Pyöriäiskampanja jatkuu jälleen (YM 25.6.2007)

Havainnoista voi ilmoittaa verkkolomakkeella

Suomessa jatketaan havainnointikampanjaa, jonka tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ilmoittamaan pyöriäisiin viittaavista havainnoistaan asiantuntijoille. Helpoiten havainnot voi ilmoittaa täyttämällä osoitteessa www.pyoriainen.fi sähköisen lomakkeen. Verkkosivuilta löytyy lisäksi ohjeita pyöriäisen tunnistamiseen. Havainnosta voi ilmoittaa myös puhelimitse.

Viime kesänä Suomen alueella tehtiin pyöriäisistä ainoastaan yksi havainto, Kihdin saaristosta. Lisäksi viime vuonna Itämerellä vieraili delfiinejä ja ryhävalas. Vuodesta 2001 lähtien pyöriäishavaintoja on tehty yhteensä parikymmentä. Havaintojen saamista vaikeuttaa pyöriäisen arka käytös.

Pyöriäinen (Phocoena phocoena L.) on pieni, kylmissä merissä viihtyvä hammasvalas. Ulkonäöltään se on tummanharmaa ja pyöreähkö. Pyöriäisellä on matala kolmionmuotoinen selkäevä ja kyljissä vaaleanharmaat laikut. Suomenkielisen nimensä se on saanut rullavasta ja pyörivästä uintitavastaan, josta se on myös helppo tunnistaa. Pyöriäinen on sosiaalinen eläin, mutta ryhmien koko vaihtelee vuodenajan mukaa. Yksinäisiä pyöriäisiä on nähty eniten kesäisin.

Pyöriäinen on vieraillut Suomen vesillä jo tuhansien vuosien ajan. Se on lisäksi ainoa Suomessa säännöllisesti vieraileva valaslaji. 1900-luvun alkupuolella pyöriäinen oli tuttu näky Suomen merialueilla. Nykyisin Itämerellä elää karkean arvion mukaan enää noin 600 pyöriäistä, ja kanta on uhanalainen. Suurin uhka pyöriäiselle Itämerellä on takertuminen kalanpyydyksiin. Muita uhkia ovat ympäristömyrkyt, lisääntynyt vedenalainen melu, elinympäristöjen tuhoutuminen ja meriliikenteen kasvu.

Rauhoitettu lailla

EU:n luontodirektiivi ja pikkuvalaiden suojelusopimus velvoittavat Suomea seuraamaan, raportoimaan ja keräämään mahdollisimman paljon tietoa pikkuvalashavainnoista. Viime vuonna käynnistyi EU:n edellyttämä pyöriäisten tarkkailuohjelma sekä laadittiin pyöriäisten suojelusuunnitelma. Jokaisen EU:n jäsenvaltion on asetettava pyöriäistarkkailijoita yli 15 m:n pituisiin kalastusaluksiin. Tavoitteena on puolueettomasti ja tieteellisin menetelmin selvittää pyöriäisten tapaamista kalastuksen yhteydessä.

Verkkoon tarttunut vahingoittumaton pyöriäinen tulee aina vapauttaa, ja myös kuolleena löytyneestä pyöriäisestä tulee tehdä ilmoitus, joko luonnontieteelliseen keskusmuseoon Helsinkiin tai eläinlääkintäviranomaisille Eviraan Ouluun.

Pyöriäisten havainnointikampanja alkoi vuonna 2001. Siinä ovat mukana Suomen WWF, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Särkänniemen delfinaario ja Ahvenanmaan maakuntahallitus ympäristöministeriön lisäksi.

Ilmoitukset havainnoista:

Sähköisellä lomakkeella verkossa osoitteessa: www.pyoriainen.fi

Ympäristöministeriö, ylitarkastaja Penina Blankett,
puh. +358 20 490 7103

Pääkouluttaja Kai Mattsson, Särkänniemen delfinaario,
puh. +358 20 713 0226

Ilmoittaminen kuolleena löydetyistä pyöriäisistä:

Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo,
puh. (09) 1911 (vaihde)
Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA), puh. +358 20 772 003 (vaihde)