26.2.2007 Maanmittauslaitos

Suomen metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus on monin paikoin hyvin pirstoutunut ja siten epäedullinen kannattavan metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että metsäpalstojen muoto ja koko ovat metsätalouden harjoittamisen kannalta epäedulliset.

Maanmittauslaitoksella on kehitetty tietotekninen väline, jonka avulla paikkatietoaineistoja analysoimalla voidaan etsiä ongelmalliset metsäpalstat.

Kun epäedullisesti sijaitsevat metsäkiinteistöt on saatu selville, Maanmittauslaitoksella voidaan tehdä tilusjärjestelyselvitys, jossa katsotaan, voidaanko yhden omistajan metsäkiinteistöt saada järkevämmäksi kokonaisuudeksi tilusjärjestelyn avulla.

Ihannetapauksessa metsäpalsta on suorakaiteen muotoinen. Vaikka sen malliseen kiinteistöön ei päästäisi tilusjärjestelyillä, niin pienistä palstoista voidaan kuitenkin rakentaa isompi yhtenäinen metsäkiinteistö.

Maanmittauslaitoksen tekemässä metsien kiinteistörakenteen pirstoutuneisuutta käsittelevässä esiselvityksessä kiinteistörakennetta tutkittiin 40 kunnassa. Tutkimustyö jatkuu vuonna 2007.