PYSTYKORVIEN LUONNETESTIN SÄÄNNÖT KYTKETYLLÄ KARHULLA

Tämän testin tarkoituksena on todeta koiran käyttäytyminen kytketyllä karhulla ja pyrkiä löytämään karhulla toimivia koiria jalostuksen ja karhunpyynnin tueksi. Koiran käyttäytyminen kytketyllä karhulla arvioidaan ja suorituksesta annetaan näiden sääntöjen mukaiset pisteet. Tulosten mukaan jaetaan seuraavat palkintosijat:

1.  I diplomi

jotka kuvaavat koiran taitoa löytää karhu ja haukkua sitä sitkeästi sekä ja puremalla pyrkiä pidättelemään karhua paikallaan.

2.  II diplomi

3.  III diplomi

4.  Pesä diplomi

joka kuvaa koiran taitoa haukkua sitkeästi karhua, mutta kuitenkaan käymättä siihen kiinni.

Järjestettäviin karhunhaukun luonnetestiin voivat osallistua kaikki pystykorvat. Työskentely karhulla tehdään yksittäisillä koirilla. Testissä selvitetään ja arvostellaan reagointi tuoreelle karhun jäljelle ja itse karhuun, rohkeusja haukkutyöskentely, äreys ja karhuun kiinni käyminen, karhun käsittelyn oveluus ja sitkeys.

1. Suhtautuminen jälkeen ja karhuun; koiran reaktio sen nähdessä
karhun, haukkutapa ja varmuus.
2. Rohkeus ja haukkutyöskentely; koiran käyttäytyminen sen nähdessä
karhun, haukun luonne ja varmuus.
3. Äreys ja kiinnikäymiset; koiran karhua kohtaan osoittama äreys ja
innostus, sekä ovatko kiinnikäymiset hyväksyttäviä ja voimakkaita.
4. Oveluus; nokkeluus, jolla koira välttää karhun hyökkäyksen ja iskut.
5. Sitkeys; sisukkuus, jolla koira kulkee jäljellä ja seuraa liikkuvaa
karhua.
6. Testissä annettavat maksimi pistemäärät:

Suhtautuminen jälkeen ja karhuun

Rohkeus ja haukkutyös-kentely

Äreys ja kiinnikäyminen

Oveluus

Sitkeys

Kokonaispiste-määrä

15

25

25

15

20

100

7. Myönnettävien diplomien vähimmäispistemäärät ovat seuraavat:

Diplomi

Kokonais-pistemäärä

j o s t a

Rohkeus ja haukkutyöskentely

Äreys ja kiinnikäyminen

Sitkeys

I
II
III

80
70
60

20
18
16

20
18
16

16
14
12

8. Koirat, jotka eivät käy kiinni karhuun mutta saavuttavat vähintään seuraavan taulukon mukaisten ominaisuuksien mukaiset pistemäärät ja kokonaispistemäärän ollessa vähintään 60 pistettä, voidaan palkita Pesä diplomilla.

Suhtautuminen jälkeen ja karhuun

Rohkeus ja haukkutyöskentely

Sitkeys

12

16

14

9. Tuomarit sijoittuvat 40-60 askeleen päähän karhusta, jälkeen nähden vastakkaiselle puolelle siten, että karhu on hyvin heidän näkyvissään karhun liikkuessa 40m pituisessa juoksulangassa ja että tuomarit voivat seurata koiran tuloa karhulle sen juoksulangalle tuotua tulojälkiä pitkin.

10. Vuorossa oleva koira päästetään hakemaan 15-20m etäisyydeltä karhun tulojäljistä ja vähintään 120m etäisyydeltä karhun olinpaikasta.

11. Koira testi jätetään arvostelematta ellei koira 5 min kuluessa ole lähtenyt seuraamaan karhuntulojälkeä ohjaajan neuvoista huolimatta.

Vaatimukset maksimipistemäärän saavuttamiseksi

Maksimi pistemäärä

Virheet, jotka alentavat pistemäärää

Ohjeellinen pisteiden vähentäminen

1. Suhtautuminen jälkeen ja karhuun

Koiran täytyy jäljelle osuessaan vainuta se sekä kulkea varmasti ja ääneti jälkeä pitkin karhun luo.

15

Menne aluksi epävarmasti, mutta korjaa tilanteen ja menee karhun luo

enintään 5

Menee jäljellä haluttomasti, pyrkii jättämään sen ja palaamaan ohjaajan luo

5-10

Antaa ääntä jäljillä

8-10

2. Rohkeus ja haukkutyöskentely

Koiran täytyy mennä karhun luo pysähtymättä, käydä sen kimppuun ja sen jälkeen kiivaasti haukkua sitä, sekä sopivalla hetkellä hyökätä ja purra sitä.

25

Haukkuminen on riittävän kiivasta, mutta tapahtuu kaukana

8-10

Haukku karhua veltosti, epävarmasti ja kaukana

10-12

Tultuaan karhun luo lopettaa haukkumisen ennen ohjaajan saapumista

8-10

3. Äreys ja kiinnikäymiset

Jäljen vainuttuaan koiran täytyy kaikella käyttäytymisellään osoittaa äreyttä karhua kohtaan, käydä äkäisesti sen kimppuun ja purra pakoon yrittävää karhua useasti ja voimakkaasti mihin tahansa paitsi kaulaan ja päähän kunnes karhu pysähtyy.

25

Käy kiinni oikeasta kohdasta, mutta epävarmasti eikä tarpeeksi kipua tuottaen.

enintään 8

Ei käy kiinni sääntöjen mukaisesta kohdasta.

enintään 10

Ei käy kiinni pakoa yrittävään karhuun.

10-15

4. Oveluus

Koiran täytyy haukkua karhua läheltä, heittäytyä sen kimppuun ja käydä kiinni, sekä samalla nopeasti ja ovelasti väistää puolustautuvan karhun iskut ja hyökkäykset

15

Ei ennätä väistää karhun hyökkäyksiä ja iskuja

8-12

5. Sitkeys

Koiran täytyy haukkua karhua, kunnes ohjaaja kutsuu sen pois.

20

Jättää karhun ja menettää mielenkiinnon karhua kohtaan.

6-8

Samoin kuin edellä ja palaa ohjaajan luo.

8

Keskeyttää haukun eikä mene enää karhun luo

9-10

 

Odotan edelleen näiden poistamista koirakärjestöjen sivuilta. Mikään ei kuitenkaan muutu hetkessä. Kennelliitto on kuitenkin ottanut askeleen näiden kokeiden kieltämiseksi - mikä on hyvä askel oikeaan suuntaan.

Kennelliiton hallitus tulee tarvittaessa käynnistämään kurinpidolliset toimenpiteet, mikäli liiton tarkoitusperiä rikotaan.

Toivottavasti kurinpidollisia toimia ei tarvitse käyttää. Suomalaisen ei ole hyvä harrastaa moraalin vastaista toiminta ulkomailla, ei Venäjällä karhujen kanssa eikä Thaimaassa muilla elävillä.