12.03.2007

Ahma on saamassa oman hoitosuunnitelmansa. Suunnitelmassa on tarkoitus ottaa huomioon lajin vaatimukset ja kannan hoidon vaikutukset luonnon virkistyskäyttöön.

Hoitosuunnitelman valmistelussa hyödynnetään aiempien susi- karhu ja ilveshankkeiden yleisötilaisuuksista kertyneitä kansalaisten näkemyksiä Suomen suurpetojen hoidosta.

Luonnos ahman hoitosuunnitelmaksi valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Toissa vuoden lopussa Suomessa oli noin 150 ahmaa, joista vajaa kolmannes oli pentuja. Ahmakanta on painottunut Pohjois- ja Itä-Suomeen.

-YLE