Metsähallitus ja matkailuyrittäjät aloittavat neuvottelut Ylimuonion hakkuiden korvaamisesta lähiaikoina.

Matkailuyrittäjät ovat ehdottaneet maksavansa Metsähallitukselle siitä, ettei Ylimuoniossa aloiteta kiisteltyjä hakkuita. Kumpikaan osapuoli ei vielä ota kantaa siihen, kuinka suurista korvaussummista on kyse.

Matkailuyrittäjä Pertti Yliniemi sanoo maksaneensa Metsähallitukselle korvauksia hakkuista pidättäytymisestä aiemminkin, kymmenen vuotta sitten. Yliniemi ei kerro korvauksen suuruutta.