Köyliön kunta hakee yhdessä muiden osapuolten kanssa lupaa Köyliönjärven ali- ja keskiveden korkeuden nostamiseen Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunta myös vastaa luvasta aiheutuvista kuluista ja yhteydenpidosta lupaviranomaisten kanssa.

Köyliönjärven ali- ja keskiveden nostamista koskevat suunnitelmat ja selvitykset ovat valmistuneet. Nostosuunnitelman on tehnyt Suunnittelutoimisto T. Meisalmi ja arvion vedenpinnan nostamisen vaikutuksista on tehnyt Suomen luonnontieto Oy.

Lisäksi Suunnittelutoimisto T. Meisalmi on tehnyt tilakohtaiset vahinkoarviot. Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto on vastannut osasta suunnittelutehtävistä. Toimisto on yhdessä Köyliönjoen perkausyhtiön ja Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa vastannut myös suostumusten pyytämisestä sekä yhteydenpidosta maa- ja vesialueen omistajiin.

Köyliönjärven rannassa on 349 kiinteistöä. Näiden osalta 36 ei ole antanut suostumustaan nostohankkeeseen ja näiden tilojen osalta on tehty vahinkoarviot. Vastaavat arviot on tehty myös kuuden yhteisomistuksessa olevan venevalkama-alueen osalta.

Köyliönjärven rannassa on kuusi rantakiinteistöä, joiden alueella on yli puolet niistä maa-alueista, jotka muuttuvat vesialueeksi. Näiden kiinteistöjen omistajat ovat antaneet hankkeelle suostumuksensa. Myös järven vesialueiden osakaskunnat ja Köyliönjärven perkausyhtiö yhtyvät kunnan kanssa luvan hakijoiksi.