nuoliharmaa.gif Suomessa eli vuoden 2005 lopussa noin 205–215 sutta. Pentueita syntyi noin 20.

nuoliharmaa.gif Susi on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

nuoliharmaa.gif Suomi laati susikannan hoitosuunnitelman vuonna 2005.

nuoliharmaa.gif Maa- ja metsätalousministeriö määrää vuosittain riistanhoitopiirikohtaisesti enimmäismäärän myönnettävistä pyyntiluvista.

nuoliharmaa.gif Kymen riistanhoitopiiriin ei myönnetty yhtään lupaa viime vuonna.

nuoliharmaa.gif Ministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos yksittäinen susi on merkittävä vaaran aiheuttaja.

nuoliharmaa.gif Lupa myönnetään tietyn, uhkaa aiheuttavan yksilön tappamiseksi.

nuoliharmaa.gif Poronhoitoalueella susi on muuta maata väljemmässä suojelussa.