Valtio on saanut valmiiksi Luhangan Onkisalon luonnonsuojelualueet. Niitä tulee Onkisaloon yli 300 hehtaaria.

Suojeltua rantaviivaa Onkisalossa on kaikkiaan yli yhdeksän kilometriä. Onkisalon itäranta on Keski-Suomen merkittävimpiä metsä- ja rantaluonnon suojelualueita, ja siellä on havaittu kaksi kriittisen uhanalaiseksi luokitellun valkoselkätikan reviiriä.

Lisäksi Onkisalossa on laaja Molikon lehtoalue, jolta on tavattu uhanalaisia lintuja ja kovakuoriaisia.