Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos laskee metsäpeurakannan Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueella. Peurakannan arvellaan kasvaneen selvästi.

Riistanhoidonneuvoja Juha Heikkilän mukaan Suomenselän alueelle 1980-luvulla siirretty metsäpeurakanta on pysynyt alueella. Edellinen laskenta tehtiin vuonna 2003.

Tällä hetkellä peuroja on arviolta noin 1500 yksilöä.