Metsähallituksen hakkuut vastoin Suomen allekirjoittamia suojelusopimuksia

EU:n ympäristöministerit kokoontuvat Suomen ympäristöministeri Jan-Erik
Enestamin johdolla 18.12. Brysselissä ministerineuvoston kokoukseen,
jonka asialistalla on luonnon monimuotoisuuden vähenemisen
pysäyttäminen. Samaan aikaan valtion liikelaitos Metsähallitus hakkaa
monimuotoisuuden suojelulle tärkeitä alueita eri puolilla Suomea.

Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut monimuotoisuuden
suojeluun, kuten säästämään jäljellä olevat laajat luonnontilaiset sekä
uhanalaiset alueet. Kuitenkin tällaisia metsiä hakataan nyt valtion mailla.

Savukoskella tällä viikolla paljastuneiden ikimetsäerämaiden hakkuiden
lisäksi Metsähallituksen hakkuusuunnitelmien kohteina ovat luonnon
monimuotoisuudelle tärkeät suojelualueiden lähimetsät eri puolilla
Etelä-Suomea ja Etelä-Suomessa uhanalaisen kuukkelin viimeiset
elinalueet Pirkanmaalla.

− Metsähallituksen toiminta on räikeässä ristiriidassa suojelusopimusten
ja julkilausumien kanssa. Yhtenä esimerkkinä on maailmanlaajuinen
Countdown 2010 -hanke, jonka ympäristöministeri Enestam allekirjoitti
syyskuussa. Sitoutumalla hankkeeseen Suomi on luvannut pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden vähenemisen vuoteen 2010 mennessä, mutta samaan aikaan
valtion metsistä vastaava Metsähallitus tuhoaa uhanalaisten lajien
elinalueita etelästä pohjoiseen, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti
Liimatainen.

Erityisen törkeitä Etelä-Suomessa ovat hakkuut ja hakkuusuunnitelmat
alueellisesti uhanalaisen kuukkelin elinympäristöissä Virroilla ja
Juupajoella. Asiantuntijoiden mukaan alueet ovat 2000-luvulla olleet
ainoat elinvoimaiset kuukkelin reviirit Pirkanmaalla. Metsähallitus on
tietoinen alueiden kriittisestä merkityksestä kuukkelille, mutta hakkaa
niillä silti rikkoen samalla myös omia ympäristöohjeitaan. Kuukkeli on
Suomen eteläpuoliskossa uhanalaiseksi luokiteltu vanhojen metsien ja
korpimetsien lintulaji. Uhanalaistumisen syynä on sopivien
elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen hakkuissa.

Metsähallitus on viime vuosina järjestelmällisesti avohakannut
eteläsuomalaisten suojelualueiden lähiympäristöjä, vaikka tutkimusten
mukaan olisi ekologisesti tehokasta suojella näitä alueita.
Suunniteltuja hakkuita on esimerkiksi Kurussa ja Ruovedellä. Myös näiden
hakkuiden suunnittelussa Metsähallitus on lyönyt laimin omia
ympäristöohjeitaan, joiden mukaan "metsien käsittelyn tulee olla
erityisen varovaista pienten suojelualueiden läheisyydessä".

Suomalainen metsänhoito on maaston täydellistä tuhoamista! Kuva on Satakunnasta viime keväältä.

307031.jpg