Sudenpyyntiä ei ole vieläkään päästy jatkamaan Hallan paliskunnassa. Pyyntiä ei aiota jatkaa ennen lumentuloa, eikä jatkoaikaa luvalle haeta ennen kuin lumen tulosta on kohtuullinen varmuus.

Maa- ja metsätalousminesteriö myöntää tappoluvat 14 vuorokaudeksi kerrallaan. Poromiehet uskovat vahvasti jatkoluvan myöntämiseen. Ministeriö ilmoitti EU:n oikeusasiamiehen susijahdit tuomitsevan lausunnon jälkeen edelleen jatkavan lupien myöntämistä entiseen tapaan. EY-tuomioistuimen ratkaisua odotetaan keväällä ja se yleensä on ollut yhtenevä oikeusasiamiehen kantaan. Tästä huolimatta ministeriö jatkaa epäonnistunutta ja tuomiolle menevää hallintokäytäntöään.

Ministeriö myönsi alunperin poikkeusluvan Hallan Paliskunnalle kahdeksan suden tappamiseen. Luvalla saatiin tapettua viisi sutta marraskuun lopulla.

Uusia porovahinkoja ei enää ole raportoitu, eikä jäljelle jääneistä susista ole havaintoja. On vaikea edes kuvitella miten poikkeusluvan ehdot täyttyvät?