Toivottavasti sudet ymmärtävät pysyä lupa-alueen ulkopuolella riittävän pitkään, se voisi pelastaa edes osan laumaa. Pahalta tämä tilanne kuitenkin näyttää.

Luonto-Liiton susiryhmä julkaisi myös asiasta oman tiedotteen.

Luonto-Liiton valtuusto vaatii tappoluvan peruuttamista, koska se on suden ekologian kannalta haitallinen ja susikannan hoitosuunnitelman vastainen. Nyt myönnetty tappolupa vähentää poronhoitoalueen reilun 20 yksilön kokonaiskantaa merkittävästi. Se osoittaa, että poronhoitoalueella ei suvaita susien elävän lainkaan.

Ministeriön nyt valitsemalla linjalla estetään kuitenkin susiyksilöiden leviäminen poronhoitoalueella sekä Kainuun eteläosista poronhoitoalueelle tai Suomesta Skandinaviaan. Tämä on haitallista sukusiitoksesta kärsivälle Skandinavian pienelle susikannalle.

Poronhoitoalueella ei ole vuonna 2006 havaittu ainuttakaan susipentuetta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 4.9.2006 antaman arvion mukaan.

Kainuun poronhoitoalueella tappotuomion saanutta kahdeksan suden laumaa ei ole saatu vielä hengiltä. Osa Hallan paliskunnan poromiehistä ryhtyi maanantaina kiireellä kokoamaan poroja aitaukseen, jotta uusilta porovahingoilta vältyttäisiin. -- Susia ei ole edes pyydetty vielä. Susia ei saa alkaa pyytää ennen kuin kaikki paperit ovat kunnossa. Siihen menee aikaa, Hallan paliskunnan varaporoisäntä Ari Junttila selvitti.

Maa- ja metsätalousministeriö antoi perjantaina poikkeusluvan kahdeksan suden tappamiseen Suomussalmen kunnan poronhoitoalueella. Päätös oli poikkeuksellinen, sillä aikaisemmin Suomessa ei ole annettu lupaa tappaa kokonaista laumaa. Kyseinen lauma on ministeriön mukaan liikkunut Hallan paliskunnan alueella ja tappanut poroja. Vahingot ovat merkittäviä.

Ari Junttila kertoo, että kahdeksan suden lauma ehti jo poistua Suomussalmen kunnan alueelta. Sudet olivat viimeisimpien tietojen mukaan kulkeneet Ristijärvelle, jonne ministeriön myöntämä poikkeuslupa ei ulotu.

Hallan paliskunta on poronhoitoalueen eteläisin paliskunta, johon kuuluu noin 70 poromiestä. Poroja paliskunnassa on pari tuhatta.