Suhteellisuudentajua susikeskusteluun

Esko Eelan kirjoituksessa Luonnon hoitoa ja suojelua (TS 7.2.) oli virheellistä tietoa susista.

Eelan mukaan "susi ei ole käytännössä enää uhanalainen Suomessa". Tämä ei kuitenkaan ole totta. Metsähallituksen internetsivujen mukaan susi on erittäin uhanalainen laji, johon kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä luonnosta. Uhanalaisuuden syy on metsästys.

Eelan toinen väittämä on vielä hurjempi "nykykäytännöllä maassa tulee olemaan muutamassa vuodessa susia yli 1 000 yksilöä". Nykyään susia on noin 200 yksilöä, joten kannan viisinkertaistumista muutamassa vuodessa ei voida pitää todennäköisenä. Susilaumassa on nimittäin tarkka arvojärjestys ja vain ns. alfa-pari lisääntyy. Pentuja syntyy tavallisesti 3-6 ja niiden kuolleisuus on korkea, jopa puolet pennuista saattaa menehtyä.

Olen usein ihmetellet, miksi juuri susi on otettu silmätikuksi. Norjan valtion kustannuksella tehdyssä laajassa tutkimuksessa sutta pidettiin nimittäin vähiten vaarallisena petoeläimenä kokoonsa nähden. Ihmettelen myös sitä, miksi juuri sudelta vaaditaan täydellistä turvallisuutta, vaikkei sellaista ole minkään asian kohdalla olemassakaan!

Saimi Kallio

Turku