Sudella lajina on ratkaisevan tärkeä merkitys pohjoisen metsäluonnon monimuotoisuudelle. Tähän viittaavat monet Yhdysvaltain Yellowstonessa tehdyt tutkimukset.

Susi metsästettiin Yellowstonesta sukupuuttoon viime vuosisadan alkupuolella. Vuosina 1995-1996 kansallispuistoon tehtiin palautus istutuksia siirtämällä 31 sutta puiston alueelle. 9000 neliökilometrin puiston kanta on nyt kasvanut noin 15 lauman ja 150 yksilön kokoiseksi.

Tutkijoiden mukaan susita on tullut Yellowstonen tärkein biologinen tekijä, joka muokkaa ekosysteemiä ja turvaa monen kasvi- ja eläinlajin menestymisen.

Susien saaliista 90% on saksanhirviä, jonka kanta on tippunut puoleen. Samalla lehtipuiden taimien laidunnus on vähentynyt ja siirtynyt eri alueille. Tämä on suosinut poppeleiden, haapojen ja pajujen menestymistä jokilaaksoissa, mikä on johtanut monien pienten varpuslintulajien lisääntymiseen.

Myös majavat ovat hyötyneet jokilaaksojen lehtipuista, ja ne ovat palanneet kansallispuistoon yli 40 vuoden tauon jälkeen. Majavat lisäävät monimuotoisuutta rakentamalla patolammikoita.

Vahvistunut lehtipuusto varjostaa jokia, jolloin taimenet viihtyvät ja kutevat viileissä vesissä paremmin.

Susilla on suuri merkitys myös haaskoja syöville eläimille. Raadot tarjoavat puiston karhuille, puumille, kotkille ja monille muille ravintoa läpi vuoden, ja näiden lajien kannat ovat kasvaneet.

Monet tutkijat pitävät sutta sateenvarjolajina, jonka suojelu on äärimmäisen tärkeää, mikäli halutaan säilyttää monimuotoista luontoa.
Yellowstonessa ja sen ympäristössä on 5- 50 sutta kymmentä neliömetriä kohden.

Lähde Suomen luonto 12/2006.