Selvitysmies ratkomaan valtionmetsien käyttöä

(18.1.2007) Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että valtioneuvosto asettaa puolueettoman selvitysmiehen uudistamaan valtionmetsien käyttöperiaatteita, alkaen kiireellisimpänä Lapista.


Selvitysmiehen tehtävänä tulisi olla arvioida valtionmaiden käytön uudistuneita tarpeita, joista matkailu on keskeisimpiä. Selvitysmiehen tulisi arvioida myös Metsähallituksen metsätalousliiketoiminnan sekä luonto- ja matkailupalvelujen rooleja eri alueilla.

Tähän asti valtionmetsien ensisijainen käyttötarkoitus on ollut metsätalous, josta valtion metsistään saamat tulot kertyvät lähes kokonaan. Tämä on jättänyt metsien muut käyttömuodot heikkoon asemaan, mikä on viime aikoina noussut esille erityisesti Muoniossa. Suomen luonnonsuojeluliiton kahdeksan lappilaista paikallisyhdistystä ovat julkaisseet tänään kannanottonsa ‘Arvokeskustelu Lapin luonnonmetsien tulevaisuudesta aloitettava’.

Ilmastonmuutos on todennäköisesti korostamassa varmalumisen Lapin merkitystä Suomen talvimatkailulle. Luonto on Lapin keskeinen vetovoimatekijä ja hyvin säilyneet metsät vetovoimaisia niin kotimaan matkailulle kuin ulkomaisille vieraille.

"Kasvava matkailuelinkeino tuo myös valtiolle yhä enemmän verotuloja. Matkailuelinkeino vähentää myös Lapin muuttoliikettä, sillä se se sitoo nuorta työvoimaa huomattavan paljon. Lapin talvimatkailu hyötyy ilmastomuutoksesta, mikä on nähtävissä jo nyt. Keski-Euroopan talvimatkailukeskusten käyttö vähenee ja muutaman vuosikymmenen jälkeen Alppien hiihtokeskuksista ennustetaan jopa 50 % häviävän matkailukartalta", toteaa Lapin yliopiston matkailumaantieteen dosentti Jorma Hemmi.

"Matkailun asiantuntijoiden näkemykset talvimatkailun painopisteen siirtymisestä Keski-Euroopasta Pohjoismaihin kannattaa ottaa vakavasti. Valtion on huolehdittava siitä, että Lapin lumo säilyy tai paranee”, toteaa maaseutututkija ja Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Susiluoma.
 
Valtionmetsien käyttöperiaatteiden muuttaminen edellyttää niitä hoitavan liikelaitos Metsähallituksen tuottovaatimusten alentamista. Vaikka valtion metsien käyttöön liittyvät ongelmat ovatkin erilaisia maamme eri osissa, niiden taustalla on liian tehokas metsätalous.

”Metsätalouden tuotot ovat vain yksi osa mitata valtionmetsien yhteiskunnallista kokonaishyötyä. Matkailun, monikäytön ja luonnonsuojelun kannalta arvokas kansallisomaisuus tulee siirtää Metsähallituksen yhteiskunnalliseen taseeseen”, vaatii luonnonsuojelupäällikkkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että matkailun ja metsätalouden välisiä ongelmia ei ratkaista siirtämällä matkailutoimia ja -reittejä kansallispuistoihin tai muille suojelualueille. Valtion on turvattava matkailuyrittäjien toimintamahdollisuudet valtionmetsissä ilman, että heidän täytyy maksaa siitä valtiolle erikseen.

Luonnonsuojeluliitto on lähettänyt tänään ehdotuksensa selvitysmiehen tai –ryhmän asettamisesta pääministeri Matti Vanhaselle.

 
LISÄTIETOJA:

- FT Heikki Susiluoma, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 050 5602113
- FT Jorma Hemmi, Lapin yliopiston matkailumaantieteen dosentti, puh. 041-482 8504
- Ilpo Kuronen, luonnonsuojelupäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 0400 153133
- Lapin viimeaikaisista hakkuista ja paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten julkilausumasta: puheenjohtaja Markku Kuortti, Muonion Luonto ry, puh. 050 5678917 (haastateltavissa Helsingissä 19.1.)
- Lapin paikallisyhdistysten julkilausuma: http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2007/lapinarvokeskustelu
- Kuvia ja lisätietoja Metsä-Lapin erämaametsistä ja viimeaikaisista hakkuista: http://www.forestinfo.fi/metsalappi/