Maa- ja metsätalousministeriöltä anotut viisi suden kaatolupaa Kaakkois-Suomeen ovat lausunnolla riistanhoitopiirissä ja riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa.

Ylitarkastaja Jussi Laanikari ministeriöstä sanoo, että riistanhoitopiirin lausunnossa tulisi olla tieto direktiivien mukaisista kaatoa puolustavista asioista. RKTL:n lausunnossa tulisi ilmetä aluetta koskeva yleistilanne ja mitä susien poistaminen merkitsee populaatiolle Suomessa. Lausunnot tulee antaa ensi viikkoon mennessä.

Ministeriö myönsi pokkeusluvan kahden suden tappoon Pohjois-Savon Kaavissa.