BirdLife Suomi tiedottaa 19.6.2007

BirdLife: Lintuluodoille pesimärauha

Lintuluodoilla on tällä hetkellä runsaasti sekä hautovia lintuja että
pieniä poikasia. BirdLife Suomi vetoaa kaikkiin vesilläliikkujiin ja
kesänviettäjiin, ettei lintujen pesimäluodoille tai -saarille noustaisi.
Myöskään juhannuskokolle lintuluoto ei ole sopiva paikka.

Yksittäisen veneilijän tai ulkoilijan lyhytkin oleskelu lintuluodolla
tai aivan sen vieressä voi aiheuttaa merkittävää tuhoa.

Pesivät linnut on yleensä helppo huomata. Jos linnut hyökkäilevät kohti
ihmistä tai lentelevät varoitellen luodon päällä, on se varma merkki
lähellä olevasta pesästä tai poikasista. Tällaisilta luodoilta ja
saarilta on syytä poistua välittömästi, vaikka yhtään pesää tai poikasta
ei näkisikään.

”Lyhytkin pesimäluodolle poikkeaminen voi olla kohtalokas, koska emojen
paetessa ihmistä suojattomat munat ja poikaset altistuvat auringon
paahteelle, sään kylmyydelle tai varisten saalistukselle", sanoo
BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa.

Vierassatamat tai niiden puuttuessa isot metsäiset saaret ovat linnut
huomioon ottavalle veneilijälle pikkusaaria tai puuttomia luotoja
parempia ankkuripaikkoja.

Saaristolintujen pesinnät ajoittuvat yleensä touko-heinäkuulle, osalla
lajeista elokuun lopulle saakka.

Pesimäaikana myös rauhoittamattomat lintulajimme nauttivat lain suojaa
koko maassa. Pesimäaikana kaikkien lintujen tappaminen tai häirintä on
kielletty.


Juhannuskokkoa ei lintuluodolle

Juhannuskokon paikkaa valittaessa tulisi ottaa huomioon linnut ja muu
luonto. BirdLife Suomi vetoaa kokon rakentajiin, ettei lintuluodoille
rakennettaisi kokkoa. Kun kokon polttaa ankkuroidulla puulautalla
riittävän etäällä pesimäluodoista, varmistaa mukavan kesäyön juhlan sekä
linnuille että ihmisille.