Britteinsaarilta on kymmenen vuoden aikana löyetty 1113 myrkytettyä petolintua. Englannin Birdlien (RSPB) tekemän selvityksen mukaan pahin tilanne on Skotlannissa ja Englannissa, jossa kummassakin on löydetty lähes 500 tapausta. Myrkyttämisestä ovat yleensä vastuussa metsästäjät ja riistanhoitajat, jotka katsovat petolintujen olevan riistalle vahingollisia. Erityisesti myrkyttämisestä kärsivät sinisuohaukka, maakotka ja isohaarahaukka.

Lähde linnut 6/2006.

Riistanhoito, tapahtui se sitten missä maassa tahansa näyttää noudatavan samaa kaavaa ja edelleen tähtäävän petojen hävittämiseen. Suomen riistanhoitajien eduksi pitää kuitenkin todeta, ettei myrkytystapauksia Suomessa sentään ole tullut ilmi.