WWF Suomi paheksuu Metsähallituksen kiirettä käynnistää hakkuut Savukoskella. WWF:n ja Metsähallituksen välillä helmikuussa 2006 tehdyssä Pohjois-Suomen valtionmaiden vanhoja metsiä koskevassa ratkaisussa Metsähallitus totesi, ettei ryhdy toimenpiteisiin Metsä-Lapin suhteellisen luonnontilaisissa metsissä, ennen kuin selvitys luonnonsuojeluverkon kattavuudesta ja puutteista valmistuu. Hakkuut ovat kuitenkin käynnistyneet Savukoskella, ennen kuin selvitys alueen suojelutilanteesta julkaistiin tänään iltapäivällä Rovaniemellä.

Helmikuun 22. päivänä 2006 syntynyt sopu WWF:n ja Metsähallituksen neuvotteluissa Pohjois-Suomen valtionmaiden vanhojen metsien täydentämisestä koski Kainuuta, Pohjanmaata, Koillismaata sekä Inarin eteläpuolista Lappia, jossa Metsähallitus jättää pysyvästi metsätaloustoimien ulkopuolelle yhteensä noin 55 000 hehtaaria vanhoja metsiä. Tällä päätöksellä ratkaistiin vuoden 1996 vanhojen metsien suojelupäätöksestä jäänyt erimielisyys.

Metsähallituksen nyt käynnissä olevat hakkuut sijaitsevat Metsä-Lapissa, jossa metsien suojeluaste on varsin korkea. Helmikuinen päätös lisäsi edelleen metsien suojelua myös Metsä-Lapissa. Koska tällä alueella todettiin kuitenkin olevan myös suojelun ulkopuolella suhteellisen luonnontilaisia vanhoja metsiä, lupasi Metsähallitus selvittää suojeluverkon kattavuutta ja mahdollisia puutteita ennen toimenpiteiden suunnittelua.

"Metsähallitus toimitti WWF:lle tänään julkaistun selvityksen luonnoksen sähköpostilla salassa pidettäväksi 10.11. Kyseessä oli kuitenkin vasta luonnos eikä Metsähallitus missään vaiheessa toimittanut lopullista selvitystä. Hakkuut siis alkoivat, ilman että WWF tai kukaan muu oli saanut tutustua lopulliseen selvitykseen. Tämä ei vastaa WWF:n käsitystä siitä, mitä selvityksellä tarkoitetaan, etenkään kun kyse on ristiriitaisesta suojeluasiasta, jonka kestävä ratkaisu edellyttää laajaa asiantuntemusta ja sidosryhmien osallistamista", sanoo WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.