Pisavaara ei ole tavallinen luonnonsuojelualue, se on luonnonpuisto ja varattu palvelemaan opetusta  tieteellistä tutkimustoimintaa.  Luonnonpuistot ovat luonnontilaisia vertailualoja tutkittaessa luonnon omaa muutosta. Luonnonpuistojen suojelumääräykset ovat muita suojelualueita ankarammat, ja suurin osa niistä on suljettuja muilta ihmisiltä kuin tutkijoilta.

Luonnonpuistoja on Suomessa erittäin vähän, eikä niiden pinta-alalla ole metsästykseen mitään merkitystä. Kun metsästäjille aikanaan annettiin lupa metsästää Natura-alueilla, se loi kuvitelman siitä, että kaikilla luonnonsuojelueilla sallittaisiin metsästys.

Tämä käsitys on johtanut täysin epärealistisiin uutisointeinhin, kuten tällaisiin;

Vaikka suuressa osassa Lappia päästään hirvijahdin jälkeen lähes tavoitetiheyksiin, alueellisia eroja on.

Yksi hirvien tihentymäalue ja murheenkryyni on Rovaniemen sekä Tervolan alueella sijaitseva Pisavaaran luonnonsuojelualue. ”Pisavaaraan pakkautuu aina jahtikaudella monikymmenkertaisesti hirviä ulkopuolisten alueiden tiheyksiin verrattuna. Helmikuussa siellä ei hirviä juuri näy”, kertoo Lapin riistanhoitopiirin riistapäällikkö Teuvo Eskola.

Pisavaaraa ympäröi yksityisten metsänomistajien metsät. Eskola onkin huolissaan näistä metsistä, sillä kyseessä on puuntuotoskyvyltään Lapin parhaita alueita.

”Hirvenmetsästys koiran avulla pitäisi sallia Pisavaarassa. Kaikkea mahdollista tämän toteuttamiseksi on yritetty yksityismetsänomistajien järjestöjen sekä metsäkeskuksenkin avustuksella, mutta kukaan ei ole reagoinut tähän ongelmaan. Kyllä tällaisen asetelman purkamiseksi pitäisi jonkun ottaa vastuu.”

Luonnonsuojelualueella on totaalinen metsästyskielto ja jyrkkä liikkumiskielto. Eskolan mukaan pelkkä lupa hirvien ajoon ei riitä.

Uutisessa ei missään vaiheessa kerrota alueen olevan luonnonspuisto, sitä käsitellään tavallisena suojelualueena!