Valtioneuvosto hyväksyi tänään vesiensuojelun uudet suuntaviivat vuoteen 2015

Tehty päätös linjaa vesiensuojelun suuntaviivoja ja tavoitteita vuoteen 2015, sekä toimia vesistöjen tilan heikkenemisen estämiseksi.

Tavoitteena on
  • vähnetää reheväitymistä aiheuttavaa kuormitusta
  • vähentää haitallisista aineista aiheutuvia riskejä
  • suojella pohjavesiä
  • Suojella vesiluonnon monimuotoisuutta
  • kunnostaa vesiä
Rehevöityminen pahin ongelma

Erityisesti pyritään vähentämään rehevöitymistä, joka on sekä sisä- että meriveden pahin ongelma. Ravinnekuormitusta pyritään vähentämään kaikista toiminnoista, erityisesti maatalouden kuormituksesta, joka muodostaa yli puolet kokonaispäästöistä siitäkin huolimatta, että lannoitteiden määriä on vähennetty, suojakaistoja on perustettu ja eroosiota vähentävät viljelymenetelmät ovat yleistyneet.

Keskeinen tavoite on, että maatalouden kuormitus vähenisi kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä verrattuna vuosien 2001-2005 kuormitukseen. Pitemmän aikavälin tavoite on puolittaa maatalouden kuormitus vesiin.

Vuoden 2007 alusta alkava maatalouden uusi ympäristötukiohjelma ei riittävästi paranna tilannetta. Uuden tukiohjelman avulla voidaan kuitenkin tehostaa karjanlannan hyötykäyttöä ja lisätä suojakaistoja ja kosteikkoja. Lisäksi tukea voidaan kohdentaa aiempaa paremmin.

Typen poistoa tehostettava

Yhdyskuntien jätevesien puhdistusta on edelleen tehostettava erityisesti silloin, kun jätevesiä johdetaan tilaltaan jo heikkeneviin vesiin. Vanhenevien viemäreiden ja puhdistamojen korjauksiin ja kunnossapitoon on panostettava.

Typen poistoa on tehostettava siten, että yli 10 000 asukkaan jätevesiä käsittelevien puhdistamojen on poistettava 70 % puhdistamolle tulevan typen määrästä.

Vesiensuojelun tehostumisesta huolimatta kalankasvatus kuormittaa edelleen varsinkin Saaristomerta. Kalankasvatuksen ravinnekuormitusta on vähennettävä edelleen ohjaamalla kasvattamojen sijaintia, kehittämällä ruokintamenetelmiä sekä tehostamalla maa-allaskasvatuksen vesiensuojelutoimia.

Valtioneuvoston periaatepäätös.PDF