Venäjältä voi tulla euroopanmajavaa Kaakkois-Suomeen

Kaakkois-Suomi saattaa saada lähivuosina täydennystä majavakantaansa Venäjän Karjalasta.

Assistentti Aslak Ermala Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta kertoo, että Karjalassa on runsaasti Euroopan majavaa, joka voi siirtyä Suomeen. Laji luokitellaan Venäjällä uhanalaiseksi ja siksi kanadanmajavaakin metsästetään Karjalassa vähän, koska lajit on vaikeaa eroittaa toisistaan. Kaakkois-Suomessa on toistaiseksi vain kanadanmajavaa, jonka metsästys ei ole luvanvaraista. RKTL tekee syksyllä valtakunnallisen majavakantojen arviointikierroksen. Kannaksi assistentti Ermala arvioi noin 13 000 yksilöä, joista aamutaan vuosittain noin 3000.

YLE