Pelkosenniemi - Life käynnistää Kilpiaavan suojelun toteutuksen. Kemihaaran soiden alueella sijaitseva Kilpiaapa kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Suojelun toteuttamista varten Lapin ympäristökeskus avaa Pelkosenniemelle toimipisteen, jossa maanomistajat voivat tavata alueen toteutuksesta vastaavia henkilöitä.

Pelkosenniemi - Life hankkeen kohdealueena ovat Kemihaaran soiden, Luiron soiden ja Pyhä-Luoston Natura 2000-alueet. Kemihaaran osalta suojelun toteutus kohdistetaan Kilpiaavan alueelle. Kilpiaavalle laaditaan myös hoito- ja käyttösuunnitelma.

Suojelun toteutuskeinoina Kemihaaran soiden alueella ovat maa-aineislaki, metsälaki ja luonnonsuojelulaki. Vesialueiden osalta noudatetaan vesilain ja ympäristönsuojelulain säännöksiä. Maa-aineslailla toteutettavilla harjualueilla on metsälain mukainen metsänkäsittely sallittua.

Luonnonsuojelulain mukaisesti toteuttamisen tulee tapahtua ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin. Toteutustapoja ovat maan myynti valtiolle, vaihtaminen valtion omistamaan maahan tai yksityisen suojelualueen perustaminen, jolloin maanomistus jää ennalleen. Luonnonsuojelulaki sisältää myös mahdollisuuden lunastamiseen tapauksessa, jossa vapaaehtoiset neuvottelut eivät johda tulokseen.

Valtioneuvosto teki 22.1.2004 päätöksen Kemihaaran soiden liittämisestä Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuojelulain 68 § mukaan Natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä alueilla on toteuttava suojelutavoitteita vastaava suojelu mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuudessa vuodessa siitä, kun komissio tai neuvosto on hyväksynyt alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi.

Kemihaaran soiden Natura-alueen pinta-ala on  14 060 hehtaaria, josta Kemijoki Oy:n omistuksessa on noin 8 900 hehtaaria ja yksityisten maanomistajien omistuksessa noin 4 500 hehtaaria. Loput alueesta on valtion omistuksessa. Kilpiaavan pinta-ala on noin 2300 hehtaaria.