Lounais-Suomen ympäristökeskus teki 22.11.2006 päätöksen Aneriojärven luonnonsuojelualueen perustamisesta Suomusjärven kuntaan. Perustetun suojelualueen pinta-ala on noin 140 ha. Rauhoitusmääräyksillä turvataan nykyisten väylien ja rakenteiden käyttö ja ylläpito, mutta kielletään sellaiset uudet toimenpiteet, jotka saattaisivat vaarantaa lintuveden suojelun toteutumisen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uusien väylien ruoppaus ja rakenteiden rakentaminen perustetulle suojelualueelle. Rauhoitusmääräykset eivät rajoita maankäyttöä suojelualueen ulkopuolella. 

Ennen päätöksen tekemistä varattiin alueen maanomistajille ja kunnalle mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suojelualueen rajauksesta ja rauhoitusmääräyksistä. Suomusjärven koululla järjestettiin keskustelutilaisuus, johon osallistui runsaat kaksikymmentä asianosaista tai muutoin asiasta kiinnostunutta henkilöä. Muistutuksia jätettiin yhteensä viisi kappaletta. Kannanotot antoivat aihetta rauhoitusmääräysten vähäiseen tarkentamiseen. Rajausmuutoksia ei ollut tarpeen tehdä. Päätöksen valitusaika päättyy

\n

Aneriojärvi  kuuluu valtioneuvoston 2.6.1982 hyväksymään lintuvesiensuojeluohjelmaan ja Suomen Natura 2000 ?verkostoon. Aneriojärvi on merkittävä lintujen muutonaikainen levähdyspaikka. Aneriojärven linnusto on monipuolinen ja lajistoon kuuluu monia lintuvesien tunnuslajeja. Lähes kaikki tavalliset sorsalinnut kuuluvat järven lajistoon. Rantalinnusto on myös hyvin edustettuna. Mm. luhtahuitti, ruskosuohaukka sekä ruoko- ja rytikerttunen esiintyvät alueella.  Muuttoaikana alueella levähtää mm. laulujoutsenia ja hanhia.

\n\n

Lisätietoja:

\n

tarkastaja Maria-Leena Lamminen puh. (02) 525 3540

\n\t\t\t

 

\n\n\t\t\t

Haluan lopettaa tilauksen

\n

Haluan muuttaa tekemiäni valintoja

\n

 

\n\t\t\t\n \t\t\n\t\n\t\n\t\t \n\t\n\n\n\n
© Copyright Valtion ympäristöhallinto 2003
\n\n\n
\n\n