Kaupungin omistaman Sanginjoen ulkometsän käytössä halutaan korostaa tulevaisuudessa virkistyskäyttöä ja metsien suojelua, kertoo kaupunginmetsänhoitaja Olli Lipponen. Lipposen mukaan Sanginjoen retkeilypoluilla on jo nyt riittävästi taukopaikkoja, mutta retkeilijöiden opastusta on tarkoitus parantaa.

Virkistyskäytön korostaminen kuuluu erityisesti yhteen viidestä vaihtoehtoisesta mallista, joissa on pohdittu ulkometsän hoitoa ja käyttöä.

"Lisää reittejä ei tarvita, mutta opastus on alueella päässyt rapistumaan. Viitoitusta ja pitkospuita pitäisi uusia sekä reittejä merkitä paremmin", Olli Lipponen arvioi.

Retkeilijöiden
suosiossa

15 kilometrin päässä Oulun keskustasta sijaitsevan Sanginjoen ulkometsä on erityisesti kesällä ja syksyllä retkeilijöiden ja marjastajien suosiossa. Retkeilyreiteillä on neljä laavua ja viisi taukokatosta.

Tarkkoja kävijämääriä ei ole tiedossa, mutta Lipponen arvioi kävijöitä olevan kymmeniätuhansia vuosittain.

Oulun kaupungin asettaman työryhmän muotoilemat viisi vaihtoehtoista mallia esittelevät Sanginjoen metsän käyttöä ääripäästä toiseen. Toisessa päässä on vaihtoehto, jossa käytettäisiin kaikki hakkuumahdollisuudet, eli lisättäisiin hakkuita tuntuvasti ja pidettäisiin yllä nykyistä virkistyskäytäntöä. Tämä malli tuskin tulee toteutumaan, arvioi Lipponen.

"Itse näkisin parhaana vaihtoehtona kohdan 3, jossa on pyritty hakemaan hyvät puolet kaikista. Tässä ajatus olisi se, että taloudellisista intresseistä otettaisiin jonkin verran pois ja korostettaisiin enemmän metsien suojelua", Lipponen sanoo.

Näyttää siis siltä, että kaupunki on kallistumassa enemmän metsän suojelun suuntaan. Malleissa ei ole kuitenkaan tarkemmin eritelty mahdollisten suojeltavien metsähehtaarien määrää.

Oululaisten luontojärjestöjen vuoden 2004 lopussa tekemässä aloitteessa esitettiin metsän suojelemista siten, että nykyisen muotoinen metsien käsittely lopetettaisiin ja tehtäisiin metsien ja soiden ennallistamissuunitelmat. Tavoitteena on, että alueesta tehtäisiin kansallispuistomainen, kertoo yksi aloitteen puuhamiehistä, luonnonsuojelubiologi Ari Rajasärkkä.

"Vaihtoehdoista numero 4 on meidän esityksemme mukainen, mutta myös vaihtoehto 3 kelpaa meille, jos suojeltavaa pinta-alaa on huomattavasti esitettävää enemmän. Arvelen, että vääntöä tulee erityisesti näiden kahden vaihtoehdon välillä", Rajasärkkä sanoo.

Lainsäädännön puitteissa kaikki viisi vaihtoehtoa olisivat mahdollisia.

Eri näkemykset uhanalaisista lajeista

Lipposen mukaan Sanginjoen metsien suojelusta käyty keskustelu luontojärjestöjen kanssa on sujunut hyvässä hengessä, joskin selvä näkemysero on edelleen olemassa.

"Meidän mielestämme Sanginjoelta ei juurikaan löydy valtakunnallisesti merkittävää tai uhanalaista lajistoa. Alue on iso, eikä sieltä ole löytynyt mitään yllättävää", Olli Lipponen sanoo.

Ari Rajasärkkä muistuttaa alueen olevan vielä suhteellisen nuori.

"Pelkästään valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin tuijottaminen on luonnonsuojelubiologisesti väärin, koska tarkoitus on estää lajien uhanalaistumista. Tässä vaiheessa se olisi vielä helppoa ja halpaa."

Viisi vaihtoehtoa menevät seuraavaksi teknisen lautakunnan käsiteltäviksi. Päätöksiä asiassa on Lipposen mukaan odotettavissa ensi syksyyn mennessä.

Sanginjoen ulkometsän hoidon ja käytön vaihtoehdoista kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tänään maanantaina kello 18 pääkirjaston Pakkalan salissa.
Metsän hoito- ja käyttövaihtoehdot ovat nähtävillä internetissä osoitteessa www.ouka.fi/tekninen.
Suojeluvaihtoehdoista on myös kysely internetissä osoitteessa
www.sll.fi/yhdistykset/olsy/sanginjoki.html.