Tiedote 9.3.2007 (Julkaistu) | Ympäristöministeriö    Ympäristöministeriö myönsi Sipoolle luvan lunastaa Helsingin maita Nikkilässä (YM 9.3.2007) Ympäristöministeriö on myöntänyt lunastusluvan Sipoon kunnalle yhteensä noin 57 hehtaarin suuruiseen maa-alueeseen. Lunastettava alue sijaitsee entisen Nikkilän sairaalan eteläpuolella. Se rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Nikkilän asemakaavoitettuihin alueisiin Lunastettavan alueen omistaa Helsingin kaupunki. Helsingin toiminnot Nikkilän alueella ovat loppuneet. Lunastettava alue on sen vuoksi käynyt kaupungille tarpeettomaksi. Lunastettava alue on Sipoon Nikkilän päätaajaman tärkeä täydennysrakentamisen alue. Se on tarkoitus kaavoittaa asumiseen ja virkistyskäyttöön. Sipoonjokeen rajautuva alueen läntinen osa on suojeltavaa kulttuurimaisema-aluetta. Alueen hankkiminen lunastamalla Sipoon kunnan omistukseen yhdyskuntarakentamista varten on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla tarpeen. Sipoon kunta ja Helsingin kaupunki ovat vuoden 2004 alusta alkaen neuvotelleet alueen hankkimisesta Sipoon kunnan omistukseen vapaaehtoisin kaupoin. Neuvottelutulosta ei kuitenkaan ole hyväksytty Helsingin kaupungin luottamusmieselimissä. \nLunastettava alue ei sisälly Helsingin kaupungin kuntajaon muuttamiseksi tekemään esitykseen.\nLunastusmenettelyssä korvauksen määrääminen on puolueettoman lunastustoimikunnan tehtävänä. Korvauksen määräämisen perustana on alueen käypä arvo.\nLisätiedot:\nHallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö,\npuh. 0400 143 952, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi\n\t\t\t \n\n\t\t\tHaluan lopettaa tilauksen\nHaluan muuttaa tekemiäni valintoja\n \n\t\t\t\n \t\t\n\t\n\t\n\t\t \n\t\n\n\n\n
© Copyright Valtion ympäristöhallinto 2003
\n\n\n
\n\n