Lintuharrastajat: Lautakunta laiminlöi velvollisuutensa

LÄNSI-SUOMI
Rauma

Rauman seudun lintuharrastajat (RSLH) syyttää Rauman ympäristölautakuntaa velvollisuuksiensa laiminlyönnistä.
Yhdistys on valittanut lautakunnan helmikuisesta päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Kiista koskee Vermuntilan Pitkäjärvenkalliota.
Rauman Murske Oy aloitti kallion louhinnan valmistelutyöt tammikuussa. Sen jälkeen lintuharrastajat vaativat ympäristölautakuntaa keskeyttämään yhtiön toiminnan. RSLH:n mukaan louhinnalle tulee vaatia ympäristölupaa ja uusia selvityksiä muun muassa kallioalueen linnustosta.
Ympäristölautakunta torjui yhdistyksen vaatimuksen.
Lautakunta totesi, että luonnonsuojelukysymykset on käsitelty jo aiemmin myönnetyn maa-ainesluvan yhteydessä.

”Tarkastajan päätös
lainvastainen”

Tällä hetkellä louhintatöitä tehdään tilapäisen meluilmoituksen perusteella.
Lintuharrastajien mukaan ympäristölautakunnan olisi pitänyt puuttua ympäristötarkastajan päätökseen, jolla Rauman Murske Oy:n meluilmoitus hyväksyttiin.
Yhdistys katsoo, että päätös oli lainvastainen. Sen mukaan louhintayrityksen olisi pitänyt teettää muun muassa uusi luontoselvitys ennen töiden aloittamista.
Lintuharrastajat vetoavat ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulakeihin sekä lintudirektiiviin.

”Tahallista
häirintää”

Pitkäjärvenkalliolla pesii useita rauhoitettuja lintudirektiiviin sisältyviä lajeja, muun muassa kangaskiuru ja kehrääjä.
Lintuyhdistyksen mukaan kallion louhinta ja sen aiheuttamat haitat ovat lintujen tahallista häirintää. Esimerkiksi kangaskiuru aloittaa pesintänsä jo maaliskuussa.
Yhdistys vaatii hallinto-oikeudelta töiden keskeyttämistä ja lupa-asian käsittelyä uudelleen.

Kaksi
valitusrintamaa

Pitkäjärvenkallioon liittyviä päätöksiä käsitellään hallinto-oikeudessa myös toisella rintamalla.
Oikeudessa on muun muassa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen valitus. Siinä on puututtu ympäristötarkastajan päätökseen. Ympäristökeskus vaatii töiden keskeyttämistä.