Petoeläinten aiheuttamat porovahingot kasvoivat edelleen

30.3.2007 Helsinki

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään tekemällään päätöksellä osoittanut 1 052 000 euroa petoeläinten aiheuttamien porovahinkojen korvaamiseen. Määrärahalla korvataan 1.7. - 31.12.2006 välisenä aikana aiheutuneita porovahinkoja.

Määrärahaa voidaan tarvittaessa käyttää myös vuoden 2006 alkupuoliskon vahinkojen korvaamiseen, jos niitä ei ole vielä jostain syystä korvattu. Viime vuonna vastaavan ajankohdan porovahingot olivat 820 000 euroa.

Koko vuoden osalta korvauksia haettiin kaikkiaan 3338 suurpedon tappamasta porosta. Vahinkojen yhteisarvo on 2,1 miljoonaa euroa. Korvauksen hakijoita oli koko vuoden osalta Kainuun TE-keskuksen alueella 68, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella 114 ja Lapin TE-keskuksen alueella 595. Korvauksia haettiin Kainuun TE-keskuksen alueelta 659 porosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueelta 516 porosta ja Lapin TE-keskuksen alueelta 2163 porosta.

Porovahingot ovat kasvaneet selvästi vuodesta 2005. Tuolloin vahinkojen yhteisarvo oli 1,75 miljoonaa euroa ja korvauksia maksettiin 2771 porosta. Pedot ovat tappaneet poroja yli 560 yksilöä enemmän kuin vuonna 2005. Myös korvauksia maksettaneen 360 000 euroa enemmän. Vahingoista maksetaan korvauksia valtioneuvoston asetuksessa petoeläin-vahinkojen korvaamisesta (277/2000) säädettyjen korvausperusteiden mukaisesti.

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset tarkastavat hakemusten korvausperusteiden täyt-tymisen huhtikuun 11. päivään mennessä. Tämän jälkeen kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset tekevät lopulliset korvauspäätökset ja toimittavat ne hakijoille. Maa- ja metsä-talousministeriön tietopalvelukeskus maksaa korvaukset suoraan korvauksen saajien tileille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. (09) 160 52283, 040 733 6229