reny2ad3.jpg

Utsjoen Kaldoaivin paliskunnan poroluvuista syntynyt jupakka on yhä syyttäjän pöydällä. Sodankylän kihlakunnan viraston johtava kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski arvioi jutun syyteharkinnan valmistuvan tämän kevään aikana.

Kaldoaivin paliskuntaa koskeva rikostutkinta alkoi joulukuussa 2001, kun poliisi sai ensimmäisen tutkintapyynnön paliskunnan silloisen poroisännän toimista. Tutkittavana oli epäiltyjä petoksia, väärennöksiä ja poronhoitorikkomuksia.

Epäilynä oli tuolloin, että paliskunnan poroluetteloita oli muuteltu siten, että osalle paliskunnan osakkaista oli maksettu perusteetonta eläinkohtaista tukea vuosituhannen vaihteen tienoilla.

Sisäisten riitojen repimästä paliskunnasta poiki seuraavina vuosina poliisille useita erillisiä tutkintahaaroja, joista osa on saatettu loppuun poliisin tekemillä tutkinnan lopettamispäätöksillä sekä osa syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksellä.

Käännös vei aikaa

Jutun päähaaran rikostutkinta päättyi noin vuosi sitten ja juttu siirtyi syyttäjälle. Parisataasivuinen esitutkintapöytäkirja on käännetty myös saamenkielelle, mikä on osaltaan hidastanut asian etenemistä.

Johtava kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski on vaitonainen kesken olevasta syyteharkinnasta. Hän kertoo kuitenkin, että poliisi epäilee tutkinnan perusteella yhtä henkilöä poronhoitorikkomuksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja törkeästä väärennöksestä.

Poronhoitorikkomuksesta voi lain mukaan tulla maksimissaan sakkoa, törkeästä väärennöksestä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä voi seurata jopa vankeusrangaistus.

Haapakoski korostaa, että esitutkintapöytäkirjan nimikkeet eivät sido syyttäjää ja että syyttäjä vasta harkitsee, onko rikosta tapahtunut.

Järjestelmässä vikaa?

Inari-Utsjoen poliisissa tutkintaa viimeksi johtanut ylikonstaapeli Jaakko Mäkelä pohtii, onko paliskuntien porolukujärjestelmä sellainen, että se mahdollistaa väärinkäytöksiä. Hän uskoo, että porolukujen tarkistaminen on siitä vastaavalle viranomaiselle vaikeaa.

Porotalouden tuista Lapin TE-keskuksessa vastaava porotalousagrologi Keijo Alanko kertoo, että TE-keskus tarkistaa poroluvut epäselvyystapauksissa pistokokein.

- Porotuki maksetaan aina edellisen poronhoitovuoden poroluetteloiden perusteella. Valvonta perustuu siten pitkälti asiakirjavalvontaan, Alanko sanoo.