Hirvikanta laskussa

Syksyn hirvenmetsästykseen myönnettiin hieman yli 53 300 pyyntilupaa, mikä on vajaa viidennes vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Jo viime kevään erilaiset sidosryhmäneuvottelut osoittivat, että hirvikanta on saatu laskemaan ja kannan selkeitä tasaantumisen merkkejä on havaittavissa. Valkohäntäpeuralupien määrä on sen sijaan entisestään kasvanut.


Luvanvaraisten hirvieläinten metsästys alkaa tänä vuonna 29.9. eli syyskuun viimeisenä lauantaina. Ensimmäistä kertaa hirvenmetsästys päättyy joulukuun lopussa metsästysasetuksen muutoksesta johtuen. Peurojen ja kauriin osalta jahti päättyy ensi vuoden tammikuun viimeisenä päivänä.
Tulevasta metsästyskaudesta ei ehkä hirven osalta tule muutaman edellisen vuoden tapaista hikistä savottaa, sillä hirvisaaliin arvellaan jäävän nyt myönnetyllä lupamäärällä selvästi edellisiä jahtikausia alemmalle tasolle, noin 63 000 hirveen.
Valkohäntäpeuran osalta nyt myönnetyn pyyntilupamäärän perusteella koko maan saalismäärän arvellaan nousevan hieman edellisvuotta suuremmaksi eli noin 25 000 peuraan.

Hirvilupia eniten Ouluun

Oulun riistanhoitopiiri myönsi tulevalle jahtikaudelle yhteensä 10 822 pyyntilupaa, mikä on kuitenkin lähes kolmasosan edellisvuotista vähemmän (taulukko). Pohjois-Savon riistanhoitopiirissä pyyntilupamäärän lasku on kaikkein suurin (37 %). Myös Etelä-Hämeessä luvista ”suli pois” melkein kolmannes.
Lapin riistanhoitopiirissäkin lupamäärä on selvästi edellisvuotista pienempi. Lapissa pyyntilupien määrä jäi tällä kertaa 10 000 kappaleen rajan alapuolelle.
Hirvien pyyntilupia myönnettiin suurimmassa osassa maata maltillisesti. Määrä laski 11 riistanhoitopiirissä ja nousi vain neljässä. Lupamäärää nostettiin selvimmin Satakunnassa, lähes viidenneksellä.
Elokuun lopussa voimaan astuva metsästysasetuksen muutos eli metsästysajan pidentäminen mahdollistaa entistä paremmin hirvien talvisin aiheuttamien metsävahinkojen vähentämisen.

Valkohäntäpeuralupia yli 24 000

Varsinais-Suomi on perinteiseen tapaan vahvin peurapiirimme, jos piirejä vertaillaan metsästysmäärien perusteella. Pyyntilupia piiri myönsi 6 636 kappaletta. Edelliseen vuoteen verrattuna nousu on 11 prosenttia. Naapuripiireistä Satakunta ja Uusimaa nostivat myös lupamäärää suunnilleen samassa suhteessa.
Kuusipeurojen metsästyksessä ei ole tapahtunut muutosta. Koko maahan pyyntilupia myönnettiin 249.

Metsäpeuroja metsästetään kahdessa riistanhoitopiirissä

Metsäpeuroja metsästetään ainoastaan Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Koko maahan myönnetyistä yhteensä 139 metsäpeuran pyyntiluvasta melkein kaikki tulevat käyttöön Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueelle.