Aloitteen nimi on 3C - Combat Climate Change - A Business Leaders' Initiative. Hankkeen koordinoija on ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall. EU-komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso tukee tänään Brysselissä käynnistettyä hanketta.

3C-aloitteeseen liittyneet yritykset näyttävät itse esimerkkiä, miten ilmastotekijät otetaan vastuullisesti huomioon yritystoiminnassa. Ne vaativat myös, että markkinoilla ja kaupankäynnissä otetaan vuonna 2013 käyttöön ilmastotekijät huomioon ottava globaali toimintakehys.

Aloitteen taustalla on Vattenfallin ehdotus pyrkiä kohti yhteiskuntaa, joka tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä ja torjuu näin ilmastonmuutosta.

Hankkeessa ovat suuryrityksistä mukana mm. ABB, Bayer, E.On, General Electric, Norske Skog ja Siemens.

Aloite perustuu yhdeksään yleiseen periaatteeseen:
1. On siirryttävä kohti taloutta, joka tuottaa vain vähän päästöjä.
2. Tarvitaan globaali ratkaisu.
3. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiselle on asetettava yhteinen, maailmanlaajuinen tavoite.
4. Kasvihuonekaasupäästöille on asetettava globaali hinta.
5. On ryhdyttävä huolellisesti suunniteltuihin lyhyen ja pitkän aikavälin toimiin.
6. Mitään vaihtoehtoja ei pidä sulkea pois.
7. Tarvitaan maailmanlaajuiset päästömarkkinat.
8. Kehittyneiden maiden on näytettävä esimerkkiä, ja kehitysmaiden on seurattava perässä heti, kun ne kykenevät siihen.
9. Koko maapallolle aiheutuva taakka on jaettava oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.