Suomen luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön tähtäävästä strategiasta vuosille 2006-2016 annettiin määräaikaan mennessä ennätysmäärä lausuntoja, lähes sata kappaletta. Lausuntoa pyydettiin keskeisiltä ministeriöiltä, aluehallinnon virastoilta ja sidosryhmiltä sekä yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä on otettu huomioon strategiaa viimeisteltäessä. Strategiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston päätös tällä viikolla.

Lausunnot ovat päälinjoiltaan myönteisiä. Strategiaa pidetään merkittävänä aloitteena luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi ja tiiviinä, mutta kattavana katsauksena luontomme nykytilasta. Osa lausunnonantajista katsoo, että  Suomi pystyy strategian avulla tulevalla kymmenvuotiskaudella toteuttamaan monimuotoisuuden suojeluun liittyvät kansainväliset velvoitteensa.

Osa lausunnonantajista kuitenkin kaipaa voimakkaampia toimia, jotta EU:n asettama tavoite - pysäyttää luonnon monimuotoisuuden kato Euroopassa vuoteen 2010 mennessä - voitaisiin saavuttaa. Erityisesti luonnonsuojelujärjestöt kaipaavat monimuotoisuuden suojeluun lisäresursseja ja käytännöllisempiä tavoitteenasetteluja sekä vastuiden määrittelyjä.

\n

Lausunnoissa korostetaan tutkimuksen ja seurannan kehittämistä sekä niiden tuottaman tiedon välittymistä päätöksentekijöille ja kansalaisille.  Erityisesti tiedon ja tutkimuksen tarve koskee strategiassa mainittuja luonnon tuottamia ns. ekosysteemipalveluja, joiden tutkimus on Suomessa toistaiseksi vähäistä.

\n

Kokonaisuutena lausunnoista voi vetää muun muassa sen johtopäätöksen, että luonnon monimuotoisuuden suojelu vaatii onnistuakseen selkeän ja määrätietoisen strategian, johon kaikki hallinnonalat sitoutuvat. Strategian toimeenpanon tulee koostua sekä lainsäädännöllisistä keinoista että maanomistajien ja muiden sidosryhmien vapaaehtoisuuteen perustuvista toimista.

\n

Strategiaan liittyvä toimintaohjelma on ollut verkossa kaikkien vapaasti kommentoitavissa. 110 toimenpide-esitystä sisältävä toimintaohjelma on ympäristöministeriön, yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa laatima selvitys siitä, millaisia toimia strategian toteuttaminen valtionhallinnossa tulevina vuosina edellyttää. Toimintaohjelmasta ei tehdä valtioneuvoston periaatepäätöstä.

\n

Ympäristöministeriö on valmistellut strategian ja toimintaohjelman yhteistyössä useiden ministeriöiden kanssa. Koska vapaaehtoistoiminnan ja yksityisen sektorin merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa on aivan keskeinen, valmistelutyössä on ollut laajasti mukana myös kansalaisjärjestöjen ja eri etutahojen edustajia.

\n\n

Lisätietoja:

\n

Ylitarkastaja Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö,
\npuh. (09) 1603 9372, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [marina weissenberg]

\n\t\t\t

 

\n\n\t\t\t

",1] ); //-->

Lausunnoissa korostetaan tutkimuksen ja seurannan kehittämistä sekä niiden tuottaman tiedon välittymistä päätöksentekijöille ja kansalaisille.  Erityisesti tiedon ja tutkimuksen tarve koskee strategiassa mainittuja luonnon tuottamia ns. ekosysteemipalveluja, joiden tutkimus on Suomessa toistaiseksi vähäistä.

Kokonaisuutena lausunnoista voi vetää muun muassa sen johtopäätöksen, että luonnon monimuotoisuuden suojelu vaatii onnistuakseen selkeän ja määrätietoisen strategian, johon kaikki hallinnonalat sitoutuvat. Strategian toimeenpanon tulee koostua sekä lainsäädännöllisistä keinoista että maanomistajien ja muiden sidosryhmien vapaaehtoisuuteen perustuvista toimista.

Strategiaan liittyvä toimintaohjelma on ollut verkossa kaikkien vapaasti kommentoitavissa. 110 toimenpide-esitystä sisältävä toimintaohjelma on ympäristöministeriön, yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa laatima selvitys siitä, millaisia toimia strategian toteuttaminen valtionhallinnossa tulevina vuosina edellyttää. Toimintaohjelmasta ei tehdä valtioneuvoston periaatepäätöstä.

Ympäristöministeriö on valmistellut strategian ja toimintaohjelman yhteistyössä useiden ministeriöiden kanssa. Koska vapaaehtoistoiminnan ja yksityisen sektorin merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa on aivan keskeinen, valmistelutyössä on ollut laajasti mukana myös kansalaisjärjestöjen ja eri etutahojen edustajia.