Suomen luonnonsuojeluliiton kommenttitiedote 16.2.2007

ILVEKSEN METSÄSTYKSEN PELISÄÄNTÖJÄ TIUKENNETTAVA

Luonnonsuojeluliiton mielestä ilveksen ja karhun hoitosuunnitelmaa on
tehostettava valtakunnallisella suurpetoneuvottelukunnalla ja
poistamalla petovahinkojen omavastuu. Ilveksen metsästys tulee
kohdistaa vain haittayksilöihin.

”Ilves on EU:ssa tiukasti suojeltu eläin, jonka pyynti on sallittu
vain ellei muuta tyydyttävää ratkaisua ole”, luonnonsuojelusihteeri
Tapani Veistola sanoo. ”Ilveksen aiheuttamat vahingot ovat
metsästykseen verrattuna mitättömän pieniä.”

Viime vuonna ilveksen aiheuttamista vahingoista tehtiin
poronhoitoalueen eteläpuolella vain 9 korvaushakemusta ja sitä
edellisenä vuonna 10. ”Suurin osa ilveksen metsästyksestä on
luontodirektiivin vastaista huvimetsästystä”, Veistola toteaa.

Ilvekselle on annettu pyyntilupia muun muassa siksi, että se
kilpailee metsästäjien kanssa metsäkauriista. Suomen metsäkauriskanta
on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Metsäkauriita ja
valkohäntäpeuroja syövät ilvekset ovat ihmisillekin hyödyllisiä,
koska ne ehkäisevät luonnonmukaisesti hirvieläinten maa- ja
metsätaloudelle aiheuttamia vahinkoja. Esimerkiksi Uudenmaan
ympäristönsuojelupiiri on hakenut Maaseutuelinkeinojen
valituslautakunnalta muutosta ilveksen pyyntilupapäätöksiin.

Luonnonsuojeluliiton mielestä suurpetojen suojelua pitää suunnitella
metsästysasioista vastaavaa maa- ja metsätalousministeriötä
laajapohjaisemmin. Liitto vaatii valtakunnallista
suurpetoneuvottelukuntaa.

Luonnonsuojeluliitto esittää suurpetovahinkojen 250 euron
omavastuuosuuden poistamista. Suden, karhun ja ilveksen aiheuttamista
vahingoista tehdään poronhoitoalueen eteläpuolella vain vähän yli
sata vahinkohakemusta vuodessa. Omavastuulla ei siten ole mitään
valtiontaloudellista merkitystä, mutta se aiheuttaa kansalaisissa
turhaa mielipahaa.


Lisätietoja:

-  luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

-  suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, puhelin 050 585 9857

-  Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin tiedote ilveslupavalituksesta
http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/piirit/2006/uyspilvesluvista