BirdLife Suomi tiedottaa 31.5.2007

Pohjois-Suomen linnustoa selvitetään

Lintuharrastajat laskevat erityisesti Pohjois-Suomen pesimälinnustoa
kuluvana kesänä. Lintulaskennat ovat osa BirdLifen Euroopan laajuista
hanketta, jossa selvitetään kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden
(Important Bird Areas, IBA) tilaa.

”Pohjois-Suomen linnuston tila kiinnostaa muun muassa ilmastonmuutoksen
vuoksi. Tunturi- ja suolinnustolla menee huonosti jo nyt”, sanoo
BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa.

Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird Areas, IBA) on
BirdLife Internationalin ohjelma tärkeiden lintukohteiden
tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Euroopassa on noin 5000 IBA-aluetta,
joista 96 sijaitsee Suomessa.

Kevätmuuton aikaan lintuharrastajat laskivat muutolla levähtäviä lintuja
maan eteläosien tärkeillä lintualueilla. Kesän pesimälintulaskentojen
painopiste on Pohjois-Suomessa ja saaristossa. Vuonna 2007 selvitetään
tärkeiden lintualueiden linnustoa useimmissa Euroopan valtioissa.

Pääosin vapaaehtoisvoimin tehtävissä laskennoissa selvitetään
suojelullisesti arvokkaiden lintulajien menestymistä. Vuonna 2008
julkaistava raportti antaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta
Euroopassa. EU:n tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden
väheneminen vuoteen 2010 mennessä.

Suomen laskentoja johtaa BirdLife Suomi. Hankkeen yhteistyökumppaneita
ovat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus (SYKE), alueelliset
ympäristökeskukset, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseo
ja Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos. Lintulaskentoja tukevat
Helsingin Vesi, Karttakeskus, Kultasointu, Nikon ja Suomen Lintuvaruste.


Lisätietoja

Kartta Suomen IBA-alueista:
http://www.birdlife.fi/tiedotteet/media.shtml
Hankkeen logo uutisoinnissa käytettäväksi:
www.birdlife.fi/ohjeet/viestinta/kuvat/iba-logo_finnish_colour.eps
Perustietoa IBA-hankkeesta:
www.birdlife.fi/iba
Suomen IBA-alueet maakunnittain:
www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-alueluettelo-maakunnittain.shtml
IBA-alueet Googlen kartalla:
www.birdlife.org/datazone/sites/index.html
Uusimmat lintuhavainnot:
www.tiira.fi


Margus Ellermaa, puh. 050 362 9875
suojeluasiantuntija, kansallinen IBA-koordinaattori

Lauri Hänninen, puh. 040 568 6711
tiedottaja