Tahkovuoren korotusta koskevan jättihankkeen ympäristövaikutukset on kartoitettu. Arviointiselostuksen mukaan kolme kertaa nykyisen Tahkon korkuisen tekomäen ympäristöhaitat olisivat suurimmillaan mäen vuosia kestävänä rakennusaikana

tyhja.gif
tyhja.gif
Korotushankkeen ideana on rakentaa nykyisen Tahkon taakse lähes 500 metriä korkea tekomäki. Lisäksi maanpinnasta alaspäin louhittaisiin parisataa metriä. Laskettelumäkeen käytettävät aineet tulisivat rataa pitkin Kemiran Siilinjärven kaivokselta. Koko hanke haluttaisiin toteuttaa viidessätoista vuodessa.

Suunnittelukeskuksen tekemä arviointi listaa hankkeen haittoja ja hyötyjä. Pitkänä rakennusaikana riittäisi melua ja pölyä, energiaa kuluisi paljon ja loma-asuntoja olisi lunastettava. Kasvisto ja eläinlajisto muuttuisi. Maanjäristystä ei tarvitsisi pelätä.

Rakentamisen ja valmiin hankkeen vaikutukset pohjavesiin, suotovesiin ja kallioperään jäivät rahoituksen puutteen takia kunnolla selvittämättä.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa muistutetaan, että pitkäaikaisessa hankkeessa suhdanteet voivat muuttua moneen kertaan. Esimerkiksi ilmastonmuutos voi pitkällä aikavälillä olla riski, mutta Savon korkeuksilla myös mahdollisuus.

Alppikylään kaavaillaan alkuun 14 000 vuodepaikkaa, kaksi kertaa enemmän kuin Tahkolla on nyt. Hankkeesta syntyisi 30 000 - 40 000 henkilötyövuotta neljännesvuosisadan aikana.

Nilsiän kaupunki on tukenut hankkeen selvittelyä ja ympäristövaikutusten arviointia. Kaupungin elinkeinoasiamiehen Mikko Lehdon mukaan vastuu ja toimenpiteet siirtyvät tämän jälkeen hankkeen eteenpäinviejän Tahko Development Oy:n tehtäväksi.

Hanketta sitkeästi ajanut yhtiön toimitusjohtaja Leo Jumppanen harmittelee, että selvitykset korostavat rakennuksen aikaisia häiriöitä eivätkä matkailutyöpaikkoja. Hän myös kiistää Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen hankkeen tarvitsemasta valtion rahoituksesta:

- Sanotaan semmonen knafti 100 miljoonaa euroa. Kun otetaan työpaikat huomioon, se ei ole suuri summa. Jos tätä summaa ei tule, ei sitten toteuteta tätä hanketta. Nettisivuilla on sanottu, että sitten tämä hanke lopetetaan.

Yli kaksi kolmannesta alueen lähiasukkaista vastustaa Tahkon korottamista.