Tietoa lähteistä ja niiden kunnostamisesta

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Metsäkeskus Pohjois-Karjala ovat laatineet lajissaan ensimmäisen oppaan "Talousmetsien luonnonhoito - lähteiden kunnostus" ohjeeksi lähteiden kunnostajille ja metsänomistajille. Opas perustuu Pohjois-Karjalassa tehdyn lähdekunnostuksen vaikutustutkimuksen ja lähteiden kunnostuksessa saatuihin kokemuksiin. Pohjois-Karjalassa aloitettu luonnontilansa menettäneiden lähteiden kunnostus on innostanut myös muualla Suomessa metsäkeskukset aloittamaan omat lähteiden kunnostushankkeensa.

Luonnontilaiset lähteet ja niistä riippuvaiset lajit ovat erityisesti eteläisessä Suomessa harvinaistuneet. Pohjois-Karjalassa tehdyn laajan tutkimuksen mukaan nykyisin havaittavissa olevista lähteistä ainoastaan noin kymmenen prosenttia on luonnontilaisia. On arvioitu, että tilanne koko eteläisessä Suomessa on samanlainen tai huonompi.

Ilman perustietoja lähteistä kunnostusta tai suojelua ei voida toteuttaa. Opas esitteleekin kunnostusmenetelmien ohella lähteiden erityispiirteitä, kulttuuriperintöä ja lajistoa sekä niiden merkitystä suomalaisessa metsäluonnossa. Oppaassa on kerrottu myös kunnostukseen liittyviä lainsäädännöllisiä rajoituksia, esimerkiksi luonnontilaiseen lähteeseen ei saa tehdä kunnostustoimenpiteitä.

Lähteiden luonnontilaa ovat heikentäneet erityisesti maa- ja metsätalouden toimenpiteet sekä niiden ottaminen talouskäyttöön. Luonnontilansa menettäneitä lähteitä voidaan kunnostaa esimerkiksi läheisiä ojia tukkimalla, perattua lähdenoroa ennallistamalla, tarpeettomaksi käyneitä rakenteita poistamalla ja poistamalla hakkuujätteitä lähteen päältä. Oppaassa on myös ohjeistusta lähteiden huomioimiseen metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä.

Esite on saatavana paperimuodossa ympäristö- ja metsäkeskuksesta sekä sähköisessä muodossa tästä linkistä (pdf, 1289 Kb)

Lisätietoja:

Suunnittelija Veli Lyytikäinen, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, puh. 044 306 6279, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [lyytikainen]
Metsäneuvoja Helge Rummukainen, Metsäkeskus Pohjois-Karjala, puh. 050 523 3058, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi