Maatalous- ja kalastusneuvosto Luxemburgissa 16.-17.4.2007:

Neuvosto päättää ankeriaskannan elvytyksestä ja keskustelee Itämeren turskan kalastuksen rajoittamisesta

13.4.2007 Helsinki


Maatalous- ja kalastusneuvoston on tarkoitus 16.-17.4. Luxemburgissa hyväksyä asetus eurooppalaisen ankeriaskannan elvytyksestä. Lisäksi neuvosto keskustelee Itämeren turskakantojen kalastuksen vähentämisestä. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Jouni Lind.

Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES) mukaan Euroopan ankeriaskanta on erittäin uhanalainen. Nykyinen kanta on enää noin yksi prosentti ennen vuotta 1960 olleesta kannasta.

Puheenjohtajamaan Saksan välitysehdotuksen mukaan ankeriaskannan elvyttämiseksi laadittaisiin kansalliset hoitosuunnitelmat sellaisista vesistöistä, jotka ovat ankeriaalle sopivia luonnon elinympäristöjä. Suomen tavoite on, että hoitosuunnitelmia ei vaadittaisi tekemään tehokkaasti rakennettuihin vesistöihin, jotka eivät rakenteidensa ja vaellusesteiden takia sovi ankeriaalle. Hoitosuunnitelmien avulla pyritään takaamaan vähintään 40 prosentille vaellusankeriaista vapaa pääsy sisävesistä mereen ja edelleen kutualueilleen Sargassomerelle.

Ankeriaan merikalastusta on ehdotuksen mukaan rajoitettava vähintään 50 prosenttia vuosien 2004-2006 saaliista. Myös nuorten ankeriaiden kalastusta rajoitettaisiin.

Itämeren turskakannoista ja niiden kalastuksesta käydään neuvostossa periaatekeskustelu. Puheenjohtajamaan tavoitteena on saada päätös aikaan kesäkuun neuvostossa. Ehdotuksen tavoitteena on Itämeren turskakantojen kestävä hyödyntäminen. Kiintiöitä ja pyyntiponnistusta vähennettäisiin asteittain, kunnes kalastuskuolleisuuden tavoitetasot on saavutettu. Läntisellä kannalla se on 0,6 ja itäisellä kannalla 0,3.

Turskan kalastukseen soveltuvien pyydysten käyttö ehdotetaan kiellettäväksi läntisen kannan levinneisyysalueella 15.3.-14.5. ja itäisen 15.6.-14.9. Sallittuja kalastuspäiviä ehdotetaan vähennettäväksi kymmenellä prosentilla vuodessa kunnes kanta on elpynyt. Turskaa pyytäville kalastajille annetaan erityinen turskan kalastuslupa. Luvat sallittaisiin vain niille aluksille, joilla oli lupa vuonna 2005. Kalastuspäiväkirjan pito laajenisi koskemaan myös 8-10 metrin pituisia aluksia, jotka pyytävät turskaa kalastusluvan nojalla.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kalastusneuvos Markku Aro, p. (09) 1605 3361, 040 7402 387