Viime syksyn hirvijahdille asetetut tavoitteet saavutettiin koko maassa, vaikka pyyntilupien käyttöaste jäikin varsin alhaiseksi. Yli 66 000 pyyntilupaa antoivat lähes 76 000 hirven saaliin. Uroshirviä ammuttiin suunnilleen saman verran kuin naaraita. Hirvien pyyntiin käytettiin noin 1,5 miljoonaa metsästystyöpäivää.

Oulun riistanhoitopiirissä hirvisaalis oli nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Saalismäärä oli yhteensä 16 444 eläintä, joista aikuisia oli 8828 ja vasoja 7616 kappaletta. Pyyntilupien käyttöaste jäi Oulun alueella 81,2 prosenttiin.

Juhani Kangas Oulaisten Metsästysseuran hirviporukasta kertoo syksyn jahtikauden sujuneen saalismäärien osalta hitusen paremmin kuin edellisenä vuonna. Tällä kertaa kaatoja tuli 126 kappaletta, kun määrä vuotta aiemmin oli 119 kaadettua hirveä. Kankaan mukaan hyvin sujunut jahti verotti hirvikantaa selvästi.

– Kyllä se kanta on jyrkkään laskusuuntaan menossa, mutta kyllä tällaisilla kaatomäärillä sen pitääkin jossain näkyä, muistuttaa Juhani Kangas.

Metsäänkin jäi
vielä muutama

Juhani Kankaan mukaan Oulaisten Metsästysseuran hirviporukassa sarvipäitä jahtasi kuluneella jahtikaudella 43 henkilöä, joista yksi oli harvinainen kauniimman sukupuolen edustaja.

– Kyllä tämä taisi Oulaisten metsästysseuran historiassa olla ensimmäinen kerta, kun nainen hirvijahtiin osallistui, sanoo Kangas.

Hirvisaalis lisääntyi muutamalla eläimellä myös Ilveskorven Riistamiehien porukassa. 67 aikuisen ja 66 vasan lupamäärät tuottivat lopulta yhteensä 78 hirven saaliin. Arvo Soinin mielestä kaatolupien määrä olisi pidettävä ensi jahtikaudella vähintään samalla tasolla kuin viime syksynä, sillä sen verran runsaasti hirviä vielä metsään jäi.

– Huomattavasti enemmän oli nyt aikuisia hirviä. Ykkösvasoja oli myös paljon, mutta ei niinkään runsaasti kakkosvasoja. Liikkuvia mullikkahirviä jäi metsään vielä paljon, toteaa Arvo Soini Ilveskorven Riistamiehistä.

Matti Niemiaho Haapaveden riistanhoitoyhdistyksestä kertoo kaatoprosentin olleen heidän jahtialueella noin 95-96 prosentin tienoilla. Aikuisten hirvien määrä oli 272 ja vasojen 287 kappaletta. Niemiahon mukaan tavoiteltuihin määriin ei aivan päästy alueen pohjoispuolella. Tuleviin kaatolupamääriin Niemiaho ei osaa sanoa vielä juuta eikä jaata.

– Osa metsästäjistä haluaisi lupia lisää ja osa sitten vähemmän. Hirvimääristä puhuminen on muutenkin aika hankalaa, kun ei niiden seurantaan ole vieläkään mitään taikapalloa keksitty, Niemiaho kertoo.