Kuusamossa hirvien kaatoprosentti jää tänä vuonna 81,3:een. Luku on pienin aikoihin.
– Ainakaan kymmeneen vuoteen lupia ei ole jäänyt tai jätetty käyttämättä näin paljon, sanoo riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pentti Murtovaara.
Kaatomäärät sen sijaan ovat ennätyksellisiä. Kuusamossa kaadettiin 620 aikuista hirveä ja 484 vasaa, yli yhteensä 1.104 hirveä. Pyyntilupina tämä tarkoittaa 862 lupaa.
– Metsästäjien ilmoituksen mukaan jäävä hirvikanta on koko pitäjässä 1.340 kappaletta, mikä tekee keskiarvoksi 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Ilmoitusten mukaan jäävä hirvikanta putosi viime vuodesta 350 hirvellä.
Jos ensi kaudella ammuttaisiin 750 hirveä, eli kolmannes vähemmän kuin tänä vuonna, hirvikanta jatkaisi laskuaan edelleen, Murtovaara laskee.
– Tuolla poistolla kanta tipahtaisi 2,2 hirveen tuhannella hehtaarilla.
Lupamäärä ensi syksyksi laskee 30-40 prosenttia, Murtovaara arvioi.

Lohkojen eli metsästysseurojen alueella lupien käyttöaste oli 83 prosenttia, yhteismetsällä 85. Yhteismetsän mailla hirvikannan on arvioitu pysyvän ennallaan. Valtion mailla kaatoprosentti jäi 63:een.
Lohkojen välillä oli isoja eroja lupien käyttöasteessa, sillä osalla lohkoista lupia jätettiin pankkiin. Itälohkolla luvat käytettiin 95-prosenttisesti, mutta pohjois- ja koillislohko antoivat kaatoprosentin nousta vain 78:een.