Harvinaisuushavaintoja tutkiva komitea kokoontui jälleen ja hyväksyi maalle uudeksi lajiksi kivikkosirkun. Ohessa koko tiedote:


Tiedote 11.12.2006

Rariteettikomitean kokous 9.12.2006

Jyrki Normaja

RK:n kokouksessa 9.12.2006 käsiteltiin pöydällä olleiden lomakkeiden lisäksi 66 uutta ilmoitusta.

Uutena lintulajina Suomen lajilistalle hyväksyttiin kivikkosirkku Emberiza buchananiAnser rossii (Iitti 1.-9.10.2006). Tämä havainto sijoitettiin kuitenkin muidenkin Pohjois-Euroopan maiden (mm. Ruotsi ja Viro) omaksuman linjan mukaisesti kategoriaan E. (Pori 30.-31.10.2006). Havainto sijoitettiin kategoriaan A, eli havainnon tulkittiin koskevan ilmeisesti luonnonvaraisesti harhautunutta lintua. Nyt maassamme on tavattu hyväksytysti 450 lintulajia (kategoriat A,B,C yhteensä). Maalle uutena lajina hyväksyttiin myös havainto eskimohanhesta

Maalle uutena alalajina hyväksyttiin kanadanhanhen alalaji minima (Parikkala 3.-7.10.2006). Aiemmin maastamme on kolme hyväksyttyä havaintoa pienikokoisesta kanadanhanhesta. Kuten aiemmatkin pieniä kanadanhanhia koskevat havainnot, sijoitettiin tämäkin lintu kategoriaan E.

Muista suurharvinaisuuksista kokouksessa hyväksyttiin havainnot lehmähaikarasta (Ylivieska 5.-8.10.2006 ja Rovaniemi 9.-18.10.2006). Havaintojen tulkittiin koskevan samaa yksilöä. Suomen aiemmista kahdesta havainnosta toinen on sijoitettu kategoriaan A ja toinen kategoriaan E. Vuoden 2006 lintu tulkittiin luonnonvaraiseksi ja havainto sijoitettiin kategoriaan A. Lisäksi hyväksyttiin mm. arokotka (Oulun seutu 27.-30.5.2006), pääskykahlaajalaji (Alastaro 27.9.2006), kaksi tundraviklaa (Pori 11.-19.8.2006 ja Espoo 25.-26.9.2006), kaksi isokihua (Nurmo 30.9.2006 ja Kirkkonummi 12.10.2006), tiiralokki (Taipalsaari 20.8.2006), tornipöllö (Taivalkoski 3.11.2006) ja mustakaularastas (Porvoo 10.4.2006). Myös havainto vuori-/balkaninuunilinnusta (Porvoo 4.6.2006) hyväksyttiin. Tutkimukset jatkuvat edelleen siitä, voidaanko yksilö määrittää lajitasolle asti.

RK:n seuraava kokous on 24.-25.3.2007, jolloin käsitellään viimeiset kesällä ilmestyvään vuoden 2006 harvinaisuuskatsaukseen ehtivät havainnot. Lomakkeet tulee toimittaa aluevastaaville tai alueellisille harvinaisuuskomiteoille tammikuun loppuun mennessä, jotta ne ehtivät RK:n sihteerille viimeistään helmikuun lopussa.

Lisää komiteasta ja sen toiminnasta löydät täältä.