Metsästäjiltä kerätyn tiedon perusteella laskettu Keski-Suomen hirvikanta oli joulukuussa päättyneen jahdin jälkeen 3,7 hirveä tuhannella hehtaarilla. Tulevassa jahdissa tiheyttä on yhä tarkoitus pienentää, mutta miten paljon? Siitä ei ole yksimielisyyttä. Tiistaiaamuna käydyssä neuvottelussa maataloustuottajien ja metsänomistajien edustajat vaativan kannan pienentämistä kahteen hirveen ja tielaitoksen edustajakin 2,5 hirveen tuhannella hehtaarilla. Keski-Suomen riistanhoitopiirin mielestä sopiva tavoite olisi alle 3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Viime jahdissa Keski-Suomessa ammuttiin 5 844 hirveä. Saalismäärä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin ja hirvitiheys laski reippaasti. Jos tiheystavoitteena pidetään mainittu 3,5 hirveä, olisi seuraavassa jahdissa ammuttava noin 4 500 hirveä, arvioi riistapäällikkö Jukka Purhonen. Kaatomäärä putoaisi siis yli tuhannella viime jahtiin verrattuna.