Puustoisia perinneympäristöjä ovat metsälaitumet, hakamaat, kaskimetsät ja lehdesniityt. Metsäisten perinneympäristöjen tunteminen kuuluu nykyajan maiseman- ja luonnonhoidon perusteisiin. Kohteiden säilyminen edellyttää niiden tunnistamista ja rajaamista sekä niille luonteenomaisten piirteiden huomioon ottamista metsänkäsittelyssä.

Arvokkaita perinneympäristöjä on arvioitu olevan jäljellä noin 20 000 hehtaaria. Niistä puustoisia perinneympäristöjä on yli 40 prosenttia: metsälaitumia 29 %, hakamaita 19 % ja kaskimetsiä 2 %. Lehdesniityt ovat hyvin harvinaisia.

Opas puustoisten perinneympäristöjen hoitoon

Perinneympäristöjen säilyttämisessä keskeiset hoitotavoitteet ovat kauniin ja vaihtelevan maiseman vaaliminen sekä monimuotoisen kasvillisuuden ja eliölajiston säilyttäminen. Kulttuuriperintöä ja perinteistä taitotietoa halutaan ylläpitää ja suojella muinaisjäännöksiä.

Tapio on laatinut 16-sivuisen oppaan puustoisista perinneympäristöistä. Oppaassa on monipuolista tietoa perinneympäristöjen tunnistamiseen, hoitoon ja säilyttämiseen.

Opasta on jaettu metsäkeskuksille, metsänomistajaliitoille, metsänhoitoyhdistyksille,TE-keskuksille, maaseutu- ja ymparistökeskuksille sekä Metsähallitukselle edelleen jaettavaksi perinneympäristöjä omistaville maanomistajille, paikallisjärjestöille ja edistämisorganisaatioiden asiantuntijoille.