Tiedote 8.2.2007   Ympäristöministeriö    Öljyntorjunnan osaamiskeskus Porvooseen Uusi öljyntorjunnan osaamiskeskus tulisi ympäristöministeriön mukaan sijoittaa Porvooseen. Ympäristöministeri Stefan Wallin pitää tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella tarkoituksenmukaisimpana öljyntorjuntakeskuksen sijaintia Porvoon Tolkkisissa.  "Valinnassa otettiin huomioon hyvien kulkuyhteyksien lisäksi myös Suomenlahden lisääntyneiden öljykuljetusten aiheuttamavakavan öljytuhon uhka. Porvoon Kilpilahdessa sijaitsee myös Neste Oilin öljynjalostamo ja maamme suurin öljysatama", sanoi ministeri Wallin. Porvoosta on hyvät maantieyhteydet muualle Suomeen sekä muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tolkkisiin johtaa mereltä Svartbäckin selän kautta riittävän syvä väylä, jota pitkin isotkin alukset pääsevät satamaan. Hyvät logistiset yhteydet ovat öljyntorjunnan osaamiskeskuksen toiminnalle välttämättömät, sillä keskus palvelee rannikkoalueen lisäksi myös sisämaata. Porvoon kaupunki on jo varannut öljyntorjuntakeskuksen käyttöön yli 4 hehtaarin maa-alueen Tolkkisista meren rannasta. Alueen raivaus ja tasoitustyöt ovat jo käynnissä. Öljyntorjunnan osaamiskeskus on tarkoitus perustaa osakeyhtiönä. Vuoden 2006 toisessa lisätalousarviossa myönnettiin 1 100 000 euroa yhtiön perustamisen valmistelun aiheuttamiin menoihin sekä osakepääoman valtion rahoitusosuuteen. Tämän lisäksi tarvitaan vielä 1 000 000 euroa muuta osakepääomaa. Ympäristöministeriö jatkaa keskuksen ja yhtiön perustamista koskevia neuvotteluja muiden mahdollisten osakkaiden kanssa.    Öljyntorjunnan osaamiskeskus keskittyisi toimintansa alkuvaiheessa öljyntorjuntaan tarvittavan järeän erityiskaluston hankintaan ja varastointiin sekä kaluston huoltoon.  Lisäksi se antaisi jatko- ja täydennyskoulutusta öljyntorjunnassa ja toteuttaisi öljyntorjuntaharjoituksia yhdessä muiden alalla toimivien tahojen kanssa. Öljyntorjuntakeskuksen asiakkaita olisivat Suomen ympäristökeskus, alueelliset pelastuslaitokset sekä kunnat ja yksityiset öljyntorjunta-alan toimijat. Öljyntorjunnan osaamiskeskus ei muuttaisi vastuita operatiivisessa öljyntorjunnassa. Päävastuu avomerellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta kuuluisi edelleen ympäristöministeriön alaiselle Suomen ympäristökeskukselle ja muiden öljyvahinkojen torjunnasta kunnallisille aluepelastuslaitoksille. Öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamismahdollisuuden selvittäminen mainitaan pääministeri Matti Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta merialueilla Julkaisu: Öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamismahdollisuudet Uutta tietoa Suomenlahden öljyntorjunnan osaamiskeskuksesta (YM 19.4.2006)Lisätietoja antavat: Erityisavustaja Marcus Rantala, ympäristöministeriö,puh (09) 1603 9304, 050 354 7159Ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö,puh. (09) 1603 9737, 050 525 0891