Posion yhteismetsä teki toimintahistoriansa suurimman maakaupan. Tiistaina yhteismetsän toimistolla allekirjoitettiin kauppakirjat, jossa yhteismetsä myi noin 143 hehtaarin suuruisen maa-alueen valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Alue siirtyi valtiolle 434.000 euron kauppahinnasta.
Kunnan luoteisosaan, lähelle Kemijärven kaupungin rajaa sijoittuva maisemallisesti ja suojelullisesti arvokas, Ylisen Siikajärven ja Ison Pölkkyjärven välinen vaara-alue on puustoltaan vanhaa ja suojelun kannalta arvokasta. Vaara-alueella on muun muassa lahopuuta runsaasti.

Metsähallitus hankki alueen valtiolle Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan liittyvällä Metso-rahoituksella. Metso-rahoitus on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa. Lapista ohjelman piiriin kuuluvat läänin lounaisosat. Ohjelman tarkoituksena on edistää metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsien suojelua.
– Posion Pölkkykankaanniemen alue ei kuulu mihinkään vahvistettuun suojeluohjelmaan, vaan kauppaan päädyttiin Posion yhteismetsän aloitteesta. Kohde kuitenkin rajoittuu Mustarinnantunturin Natura-alueeseen, Metsähallituksen Laatumaan yksikön päällikkö Tapio Kytövuori kertoi.

Viime vuoden lopulla Posio yhteismetsä teki niin ikään isot maakaupat samalta alueelta. Yhteismetsä myi tuolloin 156 hehtaarin suuruisen Pyytöuoman maa-alueen valtiolle. Alue siirtyi valtiolle 349.000 euron kauppahinnasta.
– Yhdessä nämä kaksi aluetta lisäävät merkittävästi Mustarinnantunturin ja Siikajoki-Juujoen Natura-alueiden muodostaman suojelukokonaisuuden arvoa, Kytövuori toteaa.