Helsingin yliopiston luonnonsuojeluyhdistys (HYL) tiedottaa 28.2. 2007

Yli 200 tutkijaa vetoaa suomalaisten luonnonmetsien säilyttämiseksi

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja sai 7. helmikuuta 77
metsätutkijan allekirjoittaman kirjeen luonnontilaisten metsien
säilyttämisen
puolesta. Nyt kirjeen on allekirjoittanut peräti 200 tutkijaa eri
tieteenaloilta.
Tohtoritason tutkijat voivat allekirjoittaa kirjeen edelleen osoitteessa *
http://www.tutkijakirje.org*.

Kirjeessä vedotaan jäljellä olevien luonnontilaisten metsien säilyttämisen
puolesta. Tutkijat perustelevat kattavasti, miksi suojelualueiden
ulkopuolella
vielä jäljellä olevien luonnontilaisten metsäalueiden säilyttäminen on
välttämätöntä niin ekologisista, taloudellisista kuin kulttuuriin
liittyvistä
näkökohdista.

Korkeaoja kertoi omassa tiedotteessaan 22.2, että suomalaisten tutkijoiden
metsäadressilla on väärä kohde ja se aiheetta vahingoittaa Suomen mainetta
kestävän metsätalouden maana maailmalla. "Jos Suomen maine jostain kärsii
niin siitä, että Metsähallitus hakkaa mittaamattoman arvokkaita
luonnonmetsiä
sellukattilaan. Luonnontilaisten metsien hakkaaminen aiheuttaa pysyvän
elinympäristömuutoksen ja hävittää tärkeän osan kansallisperintöämme",
kommentoi Kaisa Murdoch Helsingin yliopiston luonnonsuojeluyhdistyksestä.

Metsähallitus ja Muonion matkailuyrittäjät pääsivät tiistaina sopuun Muonion

Mustavaaran kiistellyistä hakkuista. Matkailuyrittäjät vuokraavat
metsähallitukselta 2 500 hehtaarin alueen käyttöönsä kymmeneksi vuodeksi.
Tutkijoiden mielestä matkailuyrittäjien maksuhalukkuus riittäisi suojelun
perusteeksi
muuallakin Lapissa. "Jos yrittäjien maksuhalukkuus ylittää Metsähallituksen
hakkuista saamat nettotulot, olisi vastaavissa tapauksissa yhteiskunnan
kokonaisedun näkökulmasta aina rationaalista luopua hakkuista riippumatta
siitä, suoritetaanko maksu vai ei", toteavat tutkijat kirjeessään.

Kirjeen allekirjoittaneet tutkijat edustavat metsäalaa hyvin laajasti,
mukana on mm.
metsätieteiden, ekonomian, ekologian, maantieteen ja kulttuurintutkimuksen
edustajia.
Kaikki tutkijat mukaan lukien allekirjoittajissa on 64 eri yliopistojen ja
tutkimuslaitosten
professoria.

Helsingin yliopiston luonnonsuojeluyhdistys (HYL) perustettiin vuonna 2005
kokoamaan
yhteen eri alojen nykyisiä ja tulevia asiantuntijoita toimimaan käytännön
luonnonsuojelukysymysten parissa. *http://www.helsinki.fi/jarj/hyl/*